Neerlandiaprijs (laatste kans!)

Het Algemeen Nederlands Verbond (ANV) looft ook in 2013 weer de Neerlandiaprijs voor masterscripties uit. Het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) is een internationale vereniging die zich in de Lage Landen en wereldwijd inzet voor de Nederlandse taal en cultuur.

De deelname aan de scriptieprijsvraag staat open voor alle studenten aan (Nederlandse, Vlaamse of buitenlandse) hogescholen en universiteiten.

De masterscripties dienen in het Nederlands gesteld te zijn. Ze moeten de Lage Landen in historisch, cultureel, economisch, politiek, maatschappelijk, taalkundig of literair opzicht als onderwerp hebben, ofwel bijdragen tot de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen, of tot de kennis van andere gebieden die tot de Nederlandse taalgemeenschap behoren, of tot de versterking van het belang van het Nederlands in de wereld.

De masterscripties die in 2013 een positieve academische evaluatie kregen, moeten het ANV vzw, Gallaitstraat 86, 1030 Brussel per elektronische post (PDF) bereiken tussen 1 juli 2013 en 27 september 2013. (anv.vlaanderen@edpnet.be).

Zie hier voor meer informatie.