Louis Couperus in Spiegel der Letteren

Het pas verschenen nummer van Spiegel der Letteren (nr. 3, 2013) is een themanummer over Louis Couperus, samengesteld door Mary Kemperink en Wim van Anrooij. In ‘Louis Couperus in de spiegel van de neerlandistiek’ vindt u de volgende artikelen:
Ton van Kalmthout, De beoefening van de Couperus-kunde. Hoofdlijnen en discussiepunten in de wetenschappelijke literatuurbeschouwing
Wim van Anrooij, Couperus’ belangstelling voor de middeleeuwen
Petra Boudewijn, Halfslachtige en halfkrachtige zielen. Rasvermenging in de Indische romans van Louis Couperus
Siegfried Huigen, Louis Couperus en de globalisering. De reizen naar Noord-Afrika en Azië
Anne van Buul, Een atmosfeer van goud. Beeldende kunst in het vroege werk van Louis Couperus
Saskia de Bodt, Couperus geïllustreerd
Mary Kemperink, Kunstenaar, aristocraat en zakenman: Louis Couperus’ self-fashioning

Voor meer informatie: zie www.spiegelderletteren.be