Congres Werkgroep De Negentiende Eeuw: ‘Keerpunt 1813’


Op 13 december 2013 houdt de Werkgroep De Negentiende Eeuw in de Doelenzaal van de Universiteitsbibliotheek in Amsterdam haar jaarlijks congres. Het thema dit jaar is ‘Keerpunt 1813’.
Op 30 november 2013 is het tweehonderd jaar geleden dat de Prins van Oranje na een ballingschap van ruim achttien jaar op het strand van Scheveningen landde. In de woelige jaren 1813-1815 werd vervolgens het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden onder koning Willem I gevestigd. Het jaar 1813 wordt vaak gezien als het begin van de moderne politieke geschiedenis en het startsein van de democratische ontwikkeling van Nederland. Recentelijk hebben historici juist ook gewezen op de continuïteiten met de Bataafse Revolutie en de Napoleontische tijd. De centrale vraag van dit congres is dan ook: welke betekenis heeft ‘1813’ gehad voor de ontwikkeling van de Nederlandse natie? Vormen de jaren 1813-1815 een keerpunt in de Nederlandse geschiedenis, politiek en cultureel, of bestendigden zij al langer geldende ideeën en verhoudingen?

Programma
10.00-10.30 Inloop, registratie en koffie
10.30- 10.45 Opening door de dagvoorzitter, Dr Janneke Weijermars (RU)
Prof. dr Wessel Krul (voorzitter van de werkgroep) Korte inleiding op het congresthema
10.45 -11.10 Dr Lotte Jensen (RU) en Bart Verheijen (RU)
1813 en de terugkeer van Oranje
11.10- 11.35 Dr Matthijs Lok (UvA)
1813: de fabricatie van een nieuw begin
11.35-11.55 Discussie
11.55-12.15 Koffie
12.15-12.45 Dr Edwin van Meerkerk (RU)
Gijsbert Karel van Hogendorp en de liberale Grondwet van 1813
12.45-13.30 Lunch
13.30-14.00 Dr Wilfried Uitterhoeve
De kleuringen van oranje
14.00-14.30 Vertoning van de documentaire Help, de Kozakken komen!  van Kim Taminiau, met een inleiding van Johan Zielstra.
14.30-15.00 Dr Eveline Koolhaas-Grosfeld
De Tentoonstellingen van Levende Meesters van 1813 en 1814
15.00-15.30 thee
15.30-16.00 Germa Greving (RUG)
Nader tot het Verleden?! Over het eerste eeuwfeest van de Nederlandse onafhankelijkheid in 1913
16.00-16.30 Prof. dr Henk te Velde (UL)
1813: tussenbalans
16.30-17.00 discussie, geleid door de dagvoorzitter
Sluiting door de voorzitter van de werkgroep
17.00: borrel
Toegang en aanmelden
Kosten voor de dag: € 25 (voor studenten en promovendi € 15) inclusief lunch, ter plekke te betalen. Opgeven s.v.p. vóór 6 december 2013 bij de secretaris van de werkgroep Boudien de Vries: b.m.a.devries@uva.nl
Datum: 13 december 2013
Tijd: 10.00-17.00 uur (aansluitend borrel)
Locatie: Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Doelenzaal, Singel 425, Amsterdam