7de Dag van de Nederlandse Zinsbouw

Datum: vrijdag 29 november 2013
Locatie: Rijksuniversiteit Groningen, Broerstraat 9, zaal A900
De Dag van de Nederlandse Zinsbouw is een jaarlijkse workshop waar taalkundigen vanuit verschillende achtergronden (disciplines, theorieën) in debat gaan over prominente thema’s die betrekking hebben op de zinsbouw van het Nederlands. In deze zevende editie (DNZ 7) komen drie thema’s aan bod die steeds vanuit verschillende theoretische kaders bekeken worden om zo een indruk te krijgen van de overeenkomsten en verschillen.
Programma:
10.00-10.10     Opening
Externe syntaxis van de PP
10.10-10.50     Jack Hoeksema (Rijksuniversiteit Groningen)
De plaats van het voorzetselvoorwerp
10.50-11.30     Joost Zwarts (Universiteit Utrecht)
Directionele PPs: Paden versus predikaten
11.30-11.40     Discussie tussen sprekers
11.40-12.00     Publiek
12.00-13.00     Lunch
Modalen
13.00-13.40     Jan Nuyts (Universiteit Antwerpen)
Het gebruik van modalen zonder (extra) hoofdwerkwoord in de Nederlandse zin: Een diachroon en functioneel perspectief
13.40-14.20     Lobke Aelbrecht (Universiteit Gent)
Wat als een modaal werkwoord alleen komt: Modale complement-ellipsis in het Nederlands vanuit de generatieve hoek
14.20-14.30     Discussie tussen sprekers
14.30-14.50     Publiek
14.50-15.10     Koffie en thee
Interne syntaxis van de PP
15.10-15.50     Maaike Beliën (TU Delft)
Interne syntaxis van de PP: Een cognitief perspectief
15.50-16.30     Marjon Tammenga-Helmantel (Rijksuniversiteit Groningen)
Interne syntaxis van de PP: Een generatief perspectief
16.30-16.40     Discussie tussen sprekers
16.40-17.00     Publiek
17.00               Borrel
Organisatie: Hans Broekhuis, Evie Coussé, Freek Van de Velde, Mark de Vries
Deelname aan de dag is gratis.