Vacature: Universitair Docent Taalbeheersing en Communicatie (Universiteit Utrecht)


De Universiteit Utrecht zoekt een Universitair Docent Taalbeheersing en Communicatie (0,8-1,0 fte):

Functie
Als universitair docent maakt u deel uit van de leerstoelgroep Taalbeheersing en Communicatie van het departement Talen, literatuur en communicatie (TLC). U verzorgt onderwijs op bachelor- en masterniveau, voornamelijk in het Nederlands.
De leerstoelgroep bestrijkt een breed terrein, uiteenlopend van taalgebruiksonderzoek naar mondelinge en schriftelijke taalbeheersing, van tekst- en discourse-analyse tot communicatie met nieuwe media, en van document design tot (interculturele) communicatie in organisaties. Ook van u wordt een brede oriëntatie en inzetbaarheid verwacht. Met name inzetbaarheid in de opleiding Communicatie- en informatiewetenschappen en de vernieuwde Ma-opleiding Communicatie en Organisatie strekt zeer tot aanbeveling, evenals een oriëntatie op mondelinge of digitaal gemedieerde talige interactie.

Uw onderzoek vindt plaats binnen de onderzoeksgroepen Discourse representation and processing en Document design and effective communication van het Utrecht institute of Linguistics OTS van de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht.
In het onderzoeksprogramma gaat het met name om discourse en communicatie. Het doel is inzicht te verwerven in taalgebruik, mede met het oog op de optimalisering van talige communicatie.
Nieuwe onderzoeksplannen die kunnen leiden tot extern gefinancierd onderzoek worden zeer op prijs gesteld.  Daarnaast wordt verwacht dat u op beperkte schaal deelneemt aan commissies en/of projectteams in de faculteit Geesteswetenschappen.
Werkzaamheden

 • Verzorgen en ontwikkelen van cursorisch onderwijs binnen de BA-opleidingen Communicatie-en informatiewetenschappen (CIW), Nederlandse taal en cultuur, Taal en Cultuurstudies en de Masteropleiding Communicatie en Organisatie en het masterprogramma Interculturele Communicatie
 • Begeleiden van bachelor- en masterscripties
 • Zelfstandig verrichten van onderzoek op een van de deelgebieden van de taalbeheersing, resulterend in publicaties in vooraanstaande internationale media
 • Leveren van een bijdrage aan kennisvalorisatie
 • Leveren van een bijdrage aan de verwerving van 2e en 3e geldstroomfinanciering
 • Uitvoeren van diverse beheers- en bestuurstaken

Profiel

 • Voltooide relevante promotie op het gebied van taalgebruik, communicatie of verwante thematieken
 • Ervaring in het onderzoek en uitstekende onderzoekskwaliteiten, blijkend uit publicaties in gerenommeerde internationale vaktijdschriften.
 • Onderwijservaring op universitair niveau en aantoonbare didactische bekwaamheid en/of scholing blijkend uit een onderwijsportfolio.
 • Ervaring met digitale en audiovisuele hulpmiddelen; affiniteit met ICT in het academisch onderwijs.
 • Teamgeest en brede inzetbaarheid op alle niveaus van meer dan één opleiding.
 • Bereidheid tot multidisciplinaire ontwikkeling, zodat men diverse onderdelen van het onderwijsprogramma op zich kan nemen.
 • Organisatorische ervaring en kwaliteiten.
 • Grondige beheersing van het Nederlands en Engels.

Aanbod
Geboden wordt een aanstelling met een omvang van 0,8 tot 1 fte in eerste instantie voor de duur van 2 jaar. De aanstelling bestaat voor 30% uit onderzoek. Afhankelijk van kennis en ervaring bedraagt uw salaris minimaal € 3.227,- (schaal 11 CAO Nederlandse Universiteiten) en maximaal € 4.418,- bruto per maand bij een volledige aanstelling.
Meer informatie en solliciteren
Voor de complete vacaturetekst en het online sollicitatieformulier zie: http://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/Vacancy.cfm?PortalID=4063&VacatureID;=591271. Reageren is mogelijk tot 18 augustus 2013.