Spiegeldag ‘Couperus vandaag’ op 21 september 2013 in Antwerpen, met Bas Heijne, Manfred Horstmanshoff en Anne Marie Musschoot

Ter gelegenheid van het Couperus-herdenkingsjaar 2013 organiseert het tijdschrift Spiegel der Letteren op zaterdag 21 september 2013 een middag rond het thema ‘Couperus vandaag’. In drie lezingen over verschillende aspecten van de schrijver en zijn werk wordt de betekenis van Louis Couperus voor de hedendaagse lezer verduidelijkt. Bas Heijne spreekt over ‘De mystiek der zichtbare dingen’. Manfred Horstmanshoff geeft een lezing over ‘De klassieke karakters van Couperus’ en Anne Marie Musschoot zal het over ‘Couperus in Vlaanderen’ hebben. Spiegel der Letteren wijdt in september 2013 een themanummer aan de Couperus-studie, die als een spiegel van de historische ontwikkeling van de Nederlandse literatuurstudie kan dienen, en vooral ook aan recente impulsen in de bestudering van Couperus’ werk en schrijverschap. Het themanummer, dat onderwerpen zoals rasvermenging, beeldende kunst en self-fashioning bij Couperus behandelt, wordt tijdens deze ‘Spiegeldag’ voorgesteld. De inhoudstafel kan u bekijken op dit adres: www.spiegelderletteren.be/20133

De bijeenkomst vindt plaats in het Letterenhuis, Minderbroedersstraat 22 in Antwerpen en start om 14u. De toegang is gratis. Aanmelden kan bij Lars Bernaerts: lars.bernaerts@ugent.be