Rijckaert zonder Vreese : hoofdstuk 11

Een schone ende wonderlijcke historie van
Rijckaert zonder Vreese,
sone van Robrecht de Duyvel, hertoghe van Normandien,
die door sijne kloecke daden ende voorsichticheyt
koninc van Enghelandt wert. 
Zeer genuechlijcken ende zeltsaem om lesen.
Van nieus uut de Fransoysche in Nederlandtsche tale overgheset.
Tot Antwerpen,
by Hieronimus Verdussen,
Anno 1619.