Nieuwe uitgave van A. van Collem (1858-1933)

    Door Bart FM Droog

Tachtig jaar geleden overleed overleed A. van Collem (1858-1933). Hij was textielhandelaar en schepper van vele dichtbundels, waarvan eentje met de intrigerende titel God. Een gedicht (Querido, 1930). Hoewel werk van hem ook in de 21ste eeuw in de belangrijkste overzichtsbloemlezingen (de Komrij (2004) en de Spiegel (2005)) is opgenomen, verscheen de laatste aparte uitgave uit zijn oeuvre in 1955, toen Adriaan Morriën bij Van Oorschot een Van Collem-anthologie uitbracht.

Alle reden voor Nederlandse Poëzie Encyclopedie-redacteur Piet J. Bakker om in het leven en de werken van Abraham van Collem te duiken en een nieuwe bloemlezing samen te stellen: Liederen van A. van Collem. Een selectie uit Liederen van huisvlijt (1917). Dit werk is uitgebracht als gratis neerlaadbaar elektronisch boek:
www.nederlandsepoezie.org/jl/2013/collem_liederen.pdf

Bij de DBNL is een groot aantal werken van A. van Collem integraal neerlaadbaar. Zie: www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=coll001