De zingende walvisch (2)

Over het dateren van ongedateerde boeken

Door Bart FM Droog

Vorige week berichtte ik over de  De zingende walvisch uit [1939]. Uit ‘[1939]’ betekent dat op de titelpagina van het boek geen jaartal van verschijning staat. Vaak staat zo’n jaartal dan elders in het boek vermeld, bijvoorbeeld onder het voorwoord, maar in dit boek geen spoor van jaartallen.
In zo’n geval poogt de redactie van de NPE via het Historische Krantenarchief van de Koninklijke Bibliotheek en/of via de Brinkman’s Catalogi (te downloaden bij de DBNL – klik op voorgaande titelomschrijving) na te gaan wanneer een boek verschenen is. In vroeger dagen meldden kranten heel accuraat de verschijning van nieuwe boeken – het was zelfs gebruikelijk dat niet lang na de verschijning van een dichtbundel recensies verschenen.  Kom daar nu nog maar eens om.

Hoe dan ook: het aanspoelen van de walvisch werd op 2 juli 1939 in het Algemeen Handelsblad gesignaleerd – waaruit geconcludeerd kan worden dat het omstreden werkje in het late voorjaar of in de zomer van 1939 verschenen is. Zie: http://resources3.kb.nl/010660000/pdf/DDD_010664952.pdf  (pagina 6).
 Los daarvan: lees vooral het openingsartikel van die krant: ‘Geruststellende berichten uit Dantzig’ – jawel, een maand vóór het uitbreken van een wereldoorlog, aldaar.