We ARE Dutch!

Nieuwe aflevering van het spannende misdaadfeuilleton ‘De verleden tijd van lijken’.
 

Door Marc van Oostendorp

 Prof. dr. Wouter Pieterse, de hoogleraar Financiële Letterkunde die door een geheimzinnige aanval ineens in een manager veranderd was, drukte met een onheilspellende blik een PowerPoint-presentatie tevoorschijn. nContourennota Department of Dutch 2013-2017 stond er op de eerste slide. Op de volgende stonden drie bullet points:

 

  • Accountability
  • Relevance
  • Efficience

“Wouter,” zei Rie Veld. “Voor je verder gaat, wil ik je eerst iets vragen. Wanneer heb je deze slides gemaakt? Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat je zoiets zou hebben opgeschreven voor je… voordat je daarnet…” Ze had die zinnen kunnen zeggen omdat ze voor zich had gekeken, naar het glas dat voor haar op tafel stond. Zodra ze even opkeek en de staalblauwe ogen uit professor Pieterses vaalblauwe gezicht haar onbegrijpend aanstaarden.

“Zoals jullie allen ongetwijfeld hebben gezien,” zei hij kalm, “vormen de eerste drie letters van deze woorden een acroniem. Ze vormen samen een hulpwerkwoord in het Engels. Daarnaast zijn ze wat mij betreft vanaf nu het richtsnoer op ons Department. We ARE Dutch, dat is wat we vanaf nu met zijn allen moeten uitdragen, ook naar toekomstige studenten toe. Alleen zo kunnen we ons voortbestaan garanderen.”

“Of we het nu leuk vinden of niet,” zei Gerard, de wat saaie vakdidacticus, zachtjes voor zich uit, en was blij dat Wouter het niet hoorde.

Accountability staat niet voor niets vooraan,” zei deze. “We krijgen ons geld van de belastingbetaler. Vooral in deze tijden van crisis heeft deze er recht op om precies te weten wat we met zijn geld doen, en hier ook invloed op uit te oefenen. Daarom moeten we met ons allen ervoor zorgen dat we op een verantwoorder manier met het geld omgaan, maar vooral voor…” Hij zweeg even en toverde een nieuwe slide tevoorschijn met een nieuw sleutelwoord:

  • Transparantie

“Vanaf nu mogen de mensen buiten de ivoren toren best weten wat we doen. Ik vind het ook niet leuk om iedere dag een gedetailleerd verslag te schrijven op een weblog over wat ik die dag heb gedaan, maar als ik de hele dag heb zitten vergaderen, mogen de mensen dat best weten. Dat brengt me ook op het volgende punt…”

  • Nieuwe media

“Ik heb voor jullie allemaal een Twitter-account aangemaakt. De bedoeling is dat ieder van ons minstens eenmaal per uur tijdens werktijd een bericht plaatst over wat hij aan het doen is. Mensen, ik vind het ook niet leuk, maar de tijden veranderen.”

Wordt vervolgd