Paris ende Vienne : Compleet

Voor het gemak van de lezer(s) heb ik een cumulatieve editie van de feuilleton-afleveringen van Paris ende Vienne gemaakt. Omdat de roman zo compact is, heb ik besloten de Franse voorbeeldtekst erbij te laten. Wie bereid en in staat is zich dit literaire Frans eigen te maken – géén heksenwerk – kan op Gallica, de website van de Bibliothèque nationale de France, stapels zestiende- en zeventiende-eeuws drukwerk vinden over middeleeuwse literaire helden, opnieuw opgemaakt, geredigeerd, naverteld en soms van een nieuw slot of een vervolg voorzien. Die boeken zijn destijds niet of nauwelijks in het Nederlands vertaald. Wie geïnterresseerd is in laat-middeleeuws populair proza ontkomt er niet aan zich door deze rijstebrijberg heen te lezen om zo in dit literaire Luilekkerland door te dringen.
     Ik weet het, het lezen van drukwerk met in de rechterhand een potlood om aantekeningen in de marge te maken, is een bezigheid en een vaardigheid die razendsnel terrein verliest bij de smartphone generatie. Wat daarvan de lange termijn gevolgen (kunnen) zijn? Lees daarover de Duitse arts en hersenwetenschapper Manfred Spitzer: Digitale Demenz (2012), in het Nederlands vertaald als Digitale Dementie. Zie hier een interview met hem.
     Wie kennis wil maken met de middeleeuwse romanwereld mag net als ik dagelijks de computer gebruiken om gericht te zoeken, maar moet daarnaast blijven lezen, lezen en nog eens lezen.

De cumulatieve editie vindt u onder deze link.

Willem Kuiper