Journalistieke kaalslag in het Noorden

                        Door Bart FM Droog

Gisteren kregen de 750 medewerkers van uitgeversconcern NDC (uitgever van onder meer het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant) te horen dat 250 van hen binnenkort via de WW en de bijstand dwangarbeid in de gasmijnen van Slochteren mogen verrichten.
 
Bij het Dagblad van het Noorden (DvhN) gaat het om alle fotografen en éénenzestig journalisten. Op Woest en Ledig bericht NDC-employée en literatuurjournalist Joep van Ruiten over de journalistieke kaalslag in het Noorden des lands:
www.woestenledig.com/woestenledig/2013/06/niemand-is-gebaat-bij-een-lege-redactie.html


Deze kaalslag begon in 2001/2002, toen bij de fusie van het Nieuwsblad van het Noorden, het Groninger Dagblad/Drentse Courant tot DvhN vijftig ervaren journalisten op straat werden gezet. Bij de fusie tussen Hazewinkel Pers (destijds uitgever van het DvhN) en de Friese Pers (uitgever van de Leeuwarder Courant) in 2007 zouden geen banen verloren zijn gegaan – meldden destijds de media.