Geert Grote Pen 2013 naar Alda Pellemans, Universiteit van Tilburg

Op vrijdagmiddag 28 juni 2013 kwamen vijf genomineerden voor de Geert Grote Pen bij elkaar in de Deventer Latijnse School. Voor de derde maal werd de Pen uitgereikt aan diegene, die in het afgelopen studiejaar op de meest bevlogen wijze gestalte had gegeven aan zijn Nederlandstalige masterscriptie filosofie.

De jury, onder voorzitterschap van prof. dr. René Foqué, moest een bijzonder lastige weg bewandelen voordat winnares Alda Pellemans (Universiteit van Tilburg) met haar scriptie getiteld: ‘Het morele oordeel: verstandige reflectie of het juiste gevoel? Over de rol van emoties bij morele oordelen’ kon worden aangewezen.
Penkandidaten Benjamin de Mesel (KU Leuven), Eva Meijer (UvA), Ype de Boer (VU Amsterdam) en Martijn van den Boom (RU Nijmegen) bleken ieder op hun eigen manier geduchte concurrenten met hun wijsgerige werk, dat academisch en tevens taalkundig verantwoord moest zijn. Iedere genomineerde kreeg voorafgaand aan de bekendmaking van de winnaar gelegenheid zijn scriptie aan het publiek te presenteren, al legde deze presentatie geen gewicht meer in de schaal bij het bepalen van de ‘beste scriptie’.

Uiteindelijk bleek de jury gekozen te hebben voor de scriptie van Pellemans vanwege de lucide, heldere, zeer leesbare stijl, die voortdurend uitnodigt tot verder lezen. Een scriptie met een gedegen, doortimmerde aanpak van een interessant onderwerp dat tot voor kort weinig aandacht in de ethiek heeft gekregen: de rol van emotionele en motivationele aspecten in morele oordeelsvormingsprocessen en morele beraadslagingen. Dat onderwerp wordt op evenwichtige wijze en met gebruikmaking van de relevante literatuur uitgediept. Alda Pellemans is daarmee een waardige opvolger van eerdere GGPen winnaars Michiel Meijer (2011) en Lorenz Boeckhorst (2012).

De Stichting Geert Grote Pen spant zich in, geheel in de geest van Geert Grote, voor herwaardering van het gebruik van de moedertaal (‘landstaal’) in de geesteswetenschappen. Zij biedt een podium aan de genomineerde jonge denkers in moedertaal, zowel live – in de Deventer Latijnse School – als in boekvorm. De Stichting geeft jaarlijks de scripties van winnaar en de overige vier Penkandidaten uit in de zogenaamde GGPen bundel. Aan de prijs is een geldbedrag van €2.500 verbonden en verder een luxe vulpen.