Boek- en proefschriftnieuws juni

Door Marten van der Meulen


Promoties

Maak de academische borst maar nat, want er is genoeg te beleven op academische gebied in juni! De Universiteit Tilburg bijvoorbeeld is het toneel van twee promoties: eerst zal op 5 juni Sander Wubben promoveren op zijn proefschrift “Text to Text Generation by Monolingual Machine Translation”. Wubbens onderzoek richt zich het automatisch genereren van parafrasen: dit heeft allerlei interessante toepassingen, zoals bijvoorbeeld op automatische vertaling.
Vervolgens hoopt op 28 juni Lisanne van Weelden te promoveren met haar dissertatie “Metaphors in Good Shape”. Ze zegt zelf: “In mijn promotieonderzoek kijk ik naar de rol van perceptuele eigenschappen (bijvoorbeeld dat de afgebeelde explosie en gitaar dezelfde vorm hebben) in visuele metafoorverwerking. Daarbij verwacht ik dat mensen een metaforische relatie makkelijker vinden als 2 objecten dezelfde vorm hebben dan wanneer die vorm verschillend is.”
Ook in Nijmegen is het feest: daar zal op 11 juni Marlies de Zeeuw strijden voor haad doctorstitel. De titel van haar proefschrift “De verwerking van morfologie bij het lezen van woorden in een eerste en tweede taal” is een behoorlijk transparantie aanduiding van het onderwerp van haar onderzoek. De Zeeuw onderzocht de verwerking van morfemen bij het lezen van Nederlandse woorden door Nederlandse basisschoolleerlingen met een Turkstalige achtergrond en vergeleek deze met hun (ééntalige) leeftijdsgenoten met een Nederlandstalige achtergrond.
Ook Marjolein Cremers, promovenda aan de UvA deed onderzoek naar taalverwerving, maar vanuit een andere invalshoek. Zij zal op 21 juni promoveren op haar proefschrift “Accessing word meaning: semantic word knowledge and reading comprehension in Dutch monolingual and bilingual fifth-graders”. Ze richtte zich op de vraag “in hoeverre verschillen tussen kinderen in semantische woordkennis en in de snelheid waarmee ze deze kennis paraat hebben een verklarende factor zijn voor verschillen in begrijpend lezen. (…) Een antwoord op deze vraag draagt bij aan ons begrip van de exacte relatie tussen woordkennis en leesbegrip”.
Boeken
Heel erg spannend is het verschijnen bij Uitgeverij Vantilt van Geschiedenis van de moderne Nederlandse literatuurvan Amsterdamse hoogleraar Thomas Vaessens. Ik leerde mijn literatuurgeschiedenis uit die goede Dautzenberg, maar dit nieuwe boek belooft heel wat. Men leze: “Geen encyclopedische opeenvolging van schrijvers en stromingen, maar een avontuurlijke expeditie door de moderne literatuur aan de hand van de verschillende kritische standpunten die schrijvers én lezers hebben ingenomen tegenover de moderne tijd”. Helaas is niet precies duidelijk wanneer het boek gaat verschijnen, maar houdt het in de gaten!
Hoewel al op 24 mei verschenen is het toch zeer vermeldenswaard: een nieuwe druk van Maerlants wereld van Frits van Oostrom over het leven van Jacob van Maerlant in historisch context. Historisch verantwoord én “een meeslepend leesboek met literaire allure”: wat wil je nog meer?
Heel interessant binnen het kader van Neder-l is De Blogbijbel, een nieuw boek over bloggen van Caroline van Wijk dat verscheen bij Eburon. Ze miste in het aanbod boeken die je vertellen hoe je een aantrekkelijk blog schrijft, en schreef er dus een gids voor. Lees hier een interview, bestel het boek hier. En bloggen maar!
Conferenties
Tenslotte vinden er naast interessante promoties ook allerlei conferenties en symposia plaats in juni. Voor mensen die academisch Engels aankunnen is er de conferentie over prescriptivisme aan de Universiteit Leiden, met allerhande boeiende sprekers. Een dag later (15 juni) vindt in Leiden het publiekssymposium “Wie is de baas van taal?” plaats (waarover al eerder werd bericht in Neder-l). En vergeet ook het Festival voor Afrikaans niet!