Vacature Universitair Docent Moderne Nederlandse letterkunde, Leiden

Het Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS) is een van de zeven instituten van de Faculteit der Geesteswetenschappen. LUCAS staat voor baanbrekend en interdisciplinair onderzoek met betrekking tot de relaties tussen cultuur en maatschappij, en houdt zich bezig met het onderzoek van cultuur, literatuur, kunst, film en media in brede zin.

Voor de opleidingen ‘Neerlandistiek’ (BA Nederlandse Taal en Cultuur, BA Dutch Studies en MA Neerlandistiek) zoekt LUCAS per 1 september 2013 een

Universitair Docent Moderne Nederlandse letterkunde, 30,4 uur per week (0,8 fte) Vacaturenummer: 13-159

Zowel het onderzoek als het onderwijs van de sectie Moderne Nederlandse Letterkunde heeft een intercultureel, intermediaal en comparatief karakter. De kandidaat sluit zich daarbij aan en heeft een flexibele en interdisciplinaire opstelling in een dynamisch team binnen LUCAS.

De werkzaamheden

 • Voorbereiden en uitvoeren van onderwijsonderdelen van onderwijsprogramma’s op het terrein van de Neerlandistiek (BA Nederlandse Taal en Cultuur, BA Dutch Studies en MA Neerlandistiek) en – in voorkomende gevallen – de (Engelstalige) Research Master Arts and Culture.
 • Participeren in het ontwikkelen en implementeren van onderwijsvernieuwingen – ook in digitale vorm – voor de opleidingen ‘Neerlandistiek’.
 • Verrichten van onderzoek op het terrein van de Nederlandse literatuur/cultuur in mondiale context, op basis van een individueel onderzoeksplan, na afstemming met de hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde in mondiaal perspectief.
 • (Mede)begeleiden van promovendi.
 • Verwerven van onderzoeksgelden en participeren in lokale en landelijke
  onderzoeksprojecten.
 • Verrichten van bestuurlijke taken binnen en buiten de opleidingen ‘Neerlandistiek’.
 • Samenwerken onder leiding van de hoogleraar met de andere stafleden die betrokken zijn bij het onderwijs en onderzoek in de Nederlandse taal en cultuur.
 • Bijdragen aan maatschappelijke dienstverlening door de universiteit. Uw profiel
 • Gepromoveerd op het gebied van de Nederlandse letterkunde of een verwante discipline (Afrikaans, literatuurwetenschap, etc.).
 • Aantoonbaar goede onderwijskwaliteiten en ervaring met onderwijsvernieuwing.
 • Aantoonbare ervaring met het verwerven van externe onderzoeksgelden.
 • Goede contactuele eigenschappen, flexibiliteit en bereidheid in teamverband te werken.
 • Uitstekende kennis, zowel actief als passief, van de Engelse taal. 

Wij bieden

Een inspirerende werkomgeving in een boeiende faculteit, die bestaat uit zeven instituten: Institute for Area Studies (LIAS), Academy of Creative and Performing Arts (ACPA), History (IH), Linguistics (LUCL), Philosophy en Religious Studies. De faculteit telt ca. 4.500 studenten en 900 stafleden, biedt 30 BA-programma’s en 45 MA-programma’s aan. Per jaar levert de facultaire Graduate School ruim 50 promovendi. Het instituut LUCAS is ondergebracht in het oude centrum van Leiden.

Aanstelling geschiedt voor 30,4 uur per week (0,8 fte), voor de periode van twee jaar. Een aansluitend vast dienstverband behoort tot de mogelijkheden. De functie wordt ingedeeld volgens het universitair functieordeningsysteem (UFO) in universitair docent 2 of 1, afhankelijk van competenties, kennis en ervaring van de kandidaat. In bepaalde gevallen is uitbreiding naar 1,0 fte bespreekbaar. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 3.259,- en maximaal € 5.070,- bruto per maand op basis van een volledige werkweek (conform schaal 11-12 CAO Nederlandse Universiteiten).

De Universiteit Leiden stelt als eis aan wetenschappelijke personeelsleden met een onderwijstaak dat zij in het bezit zijn van het certificaat Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO). Indien de beoogde kandidaat hierover nog niet beschikt, dan dient hij of zij bij een eventuele verlenging, op een nader te bepalen tijdstip wel aan deze eis te voldoen.

Procedure

Een proefcollege kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Informatie
Nadere informatie over de vacature kunt u verkrijgen bij LUCAS (yravandijk@gmail.com of kjj.korevaart@hum.leidenuniv.nl, tel. 071 527 3084). Informatie over de BA Nederlandse Taal en Cultuur, de BA Dutch Studies en de MA Neerlandistiek, zie respectievelijk:
* http://www.hum.leidenuniv.nl/nederlands
* http://www.hum.leidenuniv.nl/dutchstudies
* http://hum.leidenuniv.nl/ma-neerlandistiek-dutch-studies.

Solliciteren

Heeft u interesse in de functie van Universitair Docent Moderne Nederlandse Letterkunde? Stuur uw sollicitatie, onder vermelding van het vacaturenummer, uiterlijk 7 juni 2013 digitaal aan: vacaturesLUCAS@hum.leidenuniv.nl en kjj.korevaart@hum.leidenuniv.nl. Uw sollicitatie dient te worden vergezeld van een curriculum vitae met publicatielijst, een lijst van gedoceerde cursussen inclusief evaluaties, een plan voor toekomstig onderzoek (2 à 3 pagina’s) en de namen en adresgegevens van drie referenten. Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 13 en 14 juni 2013.