Vacature IVN-directeur (ca. 8-16 uur per week)

Per 1 september 2013 is de positie van IVN-directeur vacant. De huidige directeur wordt dan hoofd van het Talencentrum van de Universiteit van Tilburg.

Deze baan valt – tot teleurstelling van het bestuur én de directeur – niet te combineren met het directeurschap.

De IVN zoekt een nieuwe directeur, voor een à twee dagen per week. De aanstelling geschiedt op basis van detachering of op zzp-basis. Het salaris is passend bij de functie, afhankelijk van opleiding en ervaring, overeenkomstig salariëring in schaal 10/11 van het systeem van Universitair Functieordenen (UFO).
U kunt een profielschets aanvragen via het bureau van de IVN (bureau@ivnnl.com). Het kernbestuur (voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester) dat formeel als werkgever optreedt, vindt de volgende kwalificaties van belang:

  • Kennis van de (internationale) neerlandistiek
  • Aantoonbare ervaring in integraal management
  • Deskundigheid in financieel beheer
  • Goede contacten met belendende organisaties in het veld
  • Inzicht in Nederlandse en Vlaamse subsidienetwerken
  • Inzicht in ontwikkelingen rond tijdschriftpublicaties
  • Inzicht in webbeheer en inzet sociale media
  • Bereidheid tot flexibele werkinzet
  • Uitstekende schriftelijke en mondelinge Nederlandse taalvaardigheid

U kunt uw sollicitatiebrief voorzien van CV en een visie op de IVN en uw werkzaamheden tot uiterlijk 10 juni richten aan prof. dr. Jan Renkema bureau@ivnnl.com.

De sollicitatiecommissie zal bestaan uit het dagelijks bestuur. Begin juli zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met een delegatie van het bestuur en de huidige directeur.

De aanstelling vindt bij voorkeur plaats met ingang van 1 augustus 2013.  In de maanden na 1 september is de huidige directeur nog beschikbaar voor overdracht en inwerken.