S. Bonn (1881-1930) Arbeider-dichter

                                                                                                  Door Bart FM Droog

S. Bonn (1881-1930) is een dichter die zo af en toe in poëziebloemlezingen opduikt, maar waarvan slechts weinigen meer weten dan dat hij in de periode 1910-1930 de bekendste arbeider/dichter van het land was. De Nederlandse Poëzie Encyclopedie verzamelde materiaal over hem, bracht de de tweede druk van zijn dichtbundel Jonge mei (Querido, 1924) als gratis e-book uit en wijdde een lemma aan hem:

http://www.nederlandsepoezie.org/dichters/b/bonn.html
e-book: http://www.nederlandsepoezie.org/jl/1924/bonn_jonge_mei_2.pdf (132 kB)

Daarop is ook een ingezonden brief uit dagblad Het Volk (van 24 juni 1930) te lezen. De op sterven liggende sociaal-democraat Salomon Bonn ageerde daarmee tegen de smerige roddels die over hem de ronde deden:

‘Laster

In het rooie dorp Transvaalbuurt wordt omtrent mij verteld dat ik lid ben van de A.V.R.O. Ik verklaar hierbij, dat zulks niets anders is dan vuige laster. Dat ik geen lid van de A.V.R.O. ben en het ook nooit wil worden. Er zelfs nooit over gedacht heb. Vertrouwende dat mijn partij- en buurtgenooten hiervan goede nota zullen nemen.

Met partijgroet,

S.BONN

Transvaalstraat 102hs., Amsterdam’