Proefschriftnieuws mei

Door Marten van der Meulen

Op 6 mei zal aan de Universiteit Nijmegen Kaoru Hayanopromoveren. Hoewel haar dissertatie, getiteld ‘Territories of knowledge in Japanese conversation’ zich vooral op het Japans richt, zijn de conclusies ook in een breder taalwetenschappelijk perspectief interessant. Het proefschrift, dat zich  richt op een aspect van sociale interactie dat ‘kennisbeheer’ genoemd kan worden, laat zien dat veel aspecten van taalgebruik en interactionele organisatie diepgaand worden beïnvloed door het feit dat gesprekspartners zich voordurend bezig houden met hoe kennis gedeeld en verdeeld is.
Zoals in Neder-l al eerder te lezen was, zal op 21 mei Judith Nobels promoveren aan de Universiteit Leiden. Haar proefschrift is onderdeel van het Brieven als Buit project van prof. dr. Marijke van der Wal. Dit proefschrift behandelt een aantal verschillende elementen van de 17e eeuwse taal vanuit een sociolinguistisch perspectief, en toont o.a. de belangrijke rol die gender en sociale klasse ook vroeger speelden in taalgebruik.
Een dag later (22 mei dus) is het weer raak voor de academische taalliefhebber: dan houdt in Utrecht professor Aylin Küntay haar oratie ter ere van de bekleding van de Prince Claus Chair. Haar oratie zal met name gaan over het feit dat de ontwikkeling van taal- en communicatievaardigheden bij kinderen een langdurig en kneedbaar proces is.