Praten als Brugman, schrijven als Herp

Minderbroeders-observanten en het culturele leven in de laatmiddeleeuwse Lage Landen
Op 14 juni vindt in de Leidse Universiteitsbibliotheek het symposium ‘Praten als Brugman, schrijven als Herp’ plaats. Het symposium met bijbehorende tentoonstelling verkent een nieuw onderzoeksterrein: de invloed van de minderbroeders-observanten op het literaire bedrijf in de Lage Landen tussen circa 1450 en 1550.

De hervormingsbeweging van de minderbroeders heeft in heel Europa sporen in schrift en in druk nagelaten. In de Nederlanden gaven de minderbroeders-observanten een belangrijke impuls aan de ontwikkeling en productie van geestelijke literatuur in de volkstaal. Opvallend is dat zij dit niet alleen deden door zelf als auteur op te treden, maar ook door actief gebruik te maken van het nieuwe medium van de drukpers. Hun rol als ‘mediator’ tussen auteur en drukker was uniek en werkte vernieuwend. Tijdens het symposium wordt de webtentoonstelling gepresenteerd. Deze tentoonstelling toont handschriften en drukken uit de Leidse collectie die verbonden kunnen worden met de literaire activiteiten van de observanten.
Programma
13.00 uur: Ontvangst met koffie en thee

13.20-13.45 uur: Inleiding door Anna Dlabačová (Universiteit Leiden) en Daniëlle Prochowski (Universiteit Antwerpen)

13.45-14.30 uur: Thom Mertens (Universiteit Antwerpen) – Mystiek in de (lange) vijftiende eeuw

14.30-15.15 uur: Koen Goudriaan (Vrije Universiteit Amsterdam) – De franciscanen, de drukpers en de religiositeit van de leken15.15-15.45 uur: Koffie/thee

15.45-16.30 uur: Judith Keßler (Radboud Universiteit Nijmegen) – ‘Refuterende de vermaledide Lutersce secte’. De Antwerpse franciscanen als strategen in de literaire strijd tegen Maarten Luther
16.30-17.15 uur: Discussie Minderbroeders-observanten in confrontatie met de vroege Reformatie: enkele afsluitende historiografische overwegingen– Inleiding door Bert Roest (Radboud Universiteit Nijmegen)

17.15-18.15 uur: Tentoonstelling en gelegenheid tot borrelen

Locatie: Universiteitsbibliotheek Leiden, Grote Vergaderzaal, Witte Singel 27.

Organisatie: Anna Dlabačová: a.dlabacova@hum.leidenuniv.nl
Daniëlle Prochowski: danielle.prochowski@ua.ac.be

Toegang is gratis. Aanmelden: lucas@hum.leidenuniv.nl