Lunchlezing Roel Zemel over literatuur en dichterschap in Van den Vos Reynaerde (VU Amsterdam, 16 mei 2013)


Op donderdag 16 mei houdt Roel Zemel, universitair docent oudere Nederlandse letterkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam, een lunchlezing over zijn onderzoek naar Van den Vos Reynaerde. In de lezing, onder de titel De nieuwste visie op een middeleeuws meesterwerk! zal hij ingaan op de rol van literatuur en dichterschap in deze Middelnederlandse tekst.

Hoe schrijf je goede literatuur? Wanneer is iemand geslaagd als dichter? Waar moet een boek allemaal aan voldoen wil het tot de literatuur worden gerekend? In deze lunchlezing laat Roel Zemel zien dat deze vragen niet enkel in hedendaagse debatten thuishoren. Uit zijn onderzoek naar Van den Vos Reynaerde blijkt dat in deze roman al op de kwaliteit van literatuur en dichterschap gereflecteerd wordt.
Roel Zemel zelf over zijn lezing:            
‘In de literatuur van de Middeleeuwen is er geen tekst te vinden waarin de held zo virtuoos het woord voert als Van den vos Reynaerde. Deze roman werd omstreeks 1250 gedicht door een Vlaamse auteur, die zich in het eerste vers van de proloog bekendmaakt als Willem die Madocke heeft geschreven. Het optreden van de protagonist als meester in ‘scone tale’ nodigt uit om aandacht te schenken aan de poëticale aspecten die voor Van den vos Reynaerde kenmerkend zijn. Niet alleen speelt de vos voor verteller en dichter, uit zijn woorden spreekt ook een visie op literatuur. Wanneer Willem het woord aan Reynaert geeft, roept hij op tot nadenken over schepping en receptie van een dichtwerk.’
Datum: donderdag 16 mei 2013
Tijd: 12.50 uur – 13.20 uur
Locatie: Zaal 10a10, Hoofdgebouw, Vrije Universiteit, Amsterdam
Aanmelden:bij Amrita Das: a.das@vu.nl of Anne-Fleur van der Meer: a.vander.meer@vu.nl

Bron: http://www.let.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2013/april-juni/lunchlezing-roel-zemel.asp