Gratis dichtbundels voor het volk!

                              Door Bart FM Droog

Al sinds jaar en dag daalt het aantal verkochte exemplaren van dichtbundels. Waarbij de prijs voor nieuwe bundels alleen maar stijgt. Wat vreemd is. Want in alle branches buiten de boekenbranche zakken prijzen bij afnemende vraag. Een lage prijs vormt een prikkel tot aankoop. Géén prijs prikkelt nog meer en kan nieuwe lezersgroepen aanboren.

Omdat de situatie op dichtbundelgebied behoorlijk dramatisch is en de meeste uitgeverijen zich concentreren op het uitbrengen van bestsellers (en terecht, want uitgeefhuizen zijn commerciële bedrijven), treedt de Nederlandse Poëzie Encyclopedie (NPE) in actie en brengt grátis poëzie-e-bundels uit. Zodat de moderne beeldschermmens toch met dichtwerken in aanraking komt.

De afgelopen drie week produceerde de NPE in het kader van het gratis dichtbundelproject nieuwe drukken van:

Leo Lens (1893-1942). Revèlje (1934).
www.nederlandsepoezie.org/jl/1934/lens_revelje_NPE_2013.pdf
S. Bonn (1881-1930). Jonge mei. Verzen (1924).
www.nederlandsepoezie.org/jl/1924/bonn_jonge_mei_2.pdf
Melis Stoke (1892-1942). Liedjes van de rails. Gedichten (1939).
www.nederlandsepoezie.org/jl/1939/stoke_liedjes_van_de_rails_2.pdf
Menno van der Beek (1967). Een ziektegeschiedenis. Gedichten (2010).
www.nederlandsepoezie.org/jl/2010/beek_een_ziektegeschiedenis.pdf

Het komende jaar geeft de NPE vijftig dichtbundels uit het verre en recente verleden een nieuw leven als e-boek. Al de titels zullen gratis downloadbaar zijn op de site van de NPE, hét onlinenaslagwerk over de moderne Nederlandstalige poëzie.

Doel van dit gratis boekenproject is het publiek op een laagdrempelige manier, middels degelijk vormgegeven e-books zowel met poëzie als met de dichters in aanraking te brengen.

Een aantal van deze werken zal ook als papieren boek verkrijgbaar zijn. Uitgeverij Stanza uit Amsterdam en de NPE brengen samen de vierde, papieren druk uit van:

Leo Lens (1893-1942). Revèlje (1934). NPE / Stanza, Eenrum / Amsterdam, 2013. 58p. 4de druk. Prijs: € 10,95. Te bestellen op: http://www.uitgeverijstanza.nl/9789490401108–rev%26egrave%3Blje.html

De opbrengsten uit de verkoop van de NPE/Stanza-boeken worden geïnvesteerd in het produceren van nieuwe gratis e-boeken.

Dit project is mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van de Vrienden van de Nederlandse Poëzie Encyclopedie.