Boekpresentatie “Liefde, leven en devotie”


Op vrijdag 17 mei 2013 organiseert de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag de presentatie van de bloemlezing uit het Gruuthusehandschrift Liefde, leven en devotie, samengesteld door Herman Brinkman en Maria van Daalen.
Onder de noemer “Liefde, leven en devotie” selecteerde Herman Brinkman liederen uit het Gruuthusehandschrift. In de bloemlezing zijn de Middelnederlandse teksten opgenomen, geflankeerd door een moderne vertaling van Maria van Daalen. Natuurlijk ontbreekt het Egidiuslied niet, maar er is nog veel meer. Teksten over jeugd en vriendschap, liefde en lust, maar ook over ouderdom, sterven en rouw. In de achterflap van het boek bevindt zich een cd met zes van de liederen, uitgevoerd door het ensemble Fala Música.
De boekpresentatie is de gelegenheid om beide auteurs over de totstandkoming van deze bloemlezing te horen spreken. De bijeenkomst wordt opgeluisterd door Fala Música.
Programma vrijdag 17 mei – Aula KB

  9.30 uur  Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur  Welkom en toelichting, door dr. Ad Leerintveld, conservator KB
10.15 uur  Prof.dr. Herman Brinkman, senior onderzoeker Huygens Instituut.
Herman Brinkman heeft de wetenschappelijke editie van het Gruuthusehandschrift voorbereid en vertelt over zijn keuzes, en zijn werkwijze  bij het samenstellen van de bloemlezing.
10.45 uur  Fala Música
Het ensemble Fala Música zal liederen uit het Gruuthusehandschrift ten gehore brengen.
11.15 uur  Maria van Daalen, dichteres en vertaalster
Maria van Daalen zal enkele van haar vertalingen voordragen en spreken over haar aanpak en de uitgangspunten bij het vertalen van de teksten.
11.45 uur  Afsluiting
11.55 uur  Einde
Publicatie
Bezoekers van de lezing kunnen de publicatie Liefde, leven en devotie kopen met 15% korting.
Aanmelden
Graag voor 14 mei a.s. aanmelden via communicatie@kb.nl.
Meer informatie over het Gruuthusehandschrift of de bijbehorende tentoonstelling Liefde & Devotie is te vinden op www.kb.nl/gruuthuse.

Liefde, leven en devotie. Poëzie uit het Gruuthusehandschrift. Samengesteld door Herman Brinkman en vertaald uit het Middelnederlands door Maria van Daalen. Amersfoort: Bekking & Blitz, 2013 (Cahierreeks 8). 96 pagina’s + 1 cd. ISBN: 978-90-6109-463-0. Prijs: € 14,99 (tijdens de boekpresentatie met 15 % korting).