Boekaankondiging Neerlandistiek in beeld

Op 31 mei 2013 verschijnt Neerlandistiek in beeld, dat gaat over de ontwikkeling van het universitaire vak ‘Nederlands’. Met wisselend accent bestaat het al ruim twee eeuwen uit de vakgebieden letterkunde, taalkunde en taalbeheersing. Hoezeer die vakgebieden in de loop der tijd ook uit elkaar zijn gegroeid en zelf weer in specialismen verdeeld geraakt zijn, de interesse in taal en taalgebruik is gemeenschappelijk gebleven.

Ruim veertig vakgenoten belichten in dit boek de geschiedenis van hun specialisme: welke onderzoeksvragen zijn er gesteld, welke methoden van onderzoek zijn er gevolgd en welke perspectieven hebben oudere benaderingen mogelijk nog steeds te bieden. Vooropstaat een essay van Jan Noordegraaf, die de eenheid van het vak ‘Nederlands’ in historisch perspectief plaatst. Het boek is samengesteld om bij zijn afscheid van de Vrije Universiteit Amsterdam zijn grote verdiensten te markeren voor het onderzoek van de geschiedenis van de neerlandistiek.

Neerlandistiek in beeld,

onder redactie van Theo Janssen en Ton van Strien

Uitgave Stichting Neerlandistiek VU, Amsterdam & Nodus Publikationen, Münster
ISBN 978-90-8880-029-0 / 978-3-89323-772-2
Neerlandistiek in beeld

kost bij voorintekening tot 10 mei 17,50 euro en daarna 25 euro, in beide gevallen exclusief 4,50 als verzendkosten (binnen Nederland, anders op aanvraag).

Voor de voorintekening moet het verschuldigde bedrag op 10 mei overgeboekt zijn op rekening 2790626 – IBAN: NL37 INGB 0002 7906 26 – BIC: INGBNL2A t.n.v. van Stichting Neerlandistiek VU, onder vermelding van uw postadres.
[Zie voor meer informatie: Info_Neerlandistiek_in_beeld.pdf]