Verschenen: Queeste 19 (2012) 2

Het nieuwe nummer van Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden is verschenen.
 
Inhoud
*Mike Kestemont, Keizerlijk Vlaanderen. Streekliteratuur in Rijks-Vlaanderen en de casus van de Karelepiek
*Anne Reynders, De Rose-Cassamus: de versie van de Roman van Cassamus in Den Haag, KB, KA, XXIV
*Cynthia J. Brown & Susie Speakman Sutch, Polemics in Print in the Low Countries. Venegien. Transcription with Introduction and English translation
 
Naar aanleiding van:
*Bettina Noak, Dialog mit den Nachbarn. Mittelniederländische Literatur zwischen dem 12. und 16. Jahrhundert. Bernd Bastert, Helmut Tervooren & Frank Willaert (Hg.)
*Kim Overlaet & Pieter Verhoeven, Networks, Regions and Nations. Shaping Identities in the Low Countries. Robert Stein & Judith Pollmann (red.)
*Karina van Dalen-Oskam, Meesters van het woord. Middelnederlandse schrijvers en hun kunst. Joost van Driel
*Janet van der Meulen, Perceforest et Zéphir: propositions autour d’un récit arthurien bourguignon. Christine Ferlampin-Acher
*Jeroen Vandommele, Comic Drama in the Low Countries, c.1450-1560. Ben Parsons & Bas Jongenelen (eds.)
*Wim Verbaal, Les Translations d’Ovide au Moyen Âge. Actes de la journée d’études internationale à la Bibliothèque royale de la Belgique le 4 décembre 2008. An Faems, Virginie Minet-Mahy & Colette Van Coolput-Storms (eds.)
*Andrea Zech, Hadewijch, Liederen. Veerle Fraeters & Frank Willaert