Tentoonstelling over Nederlandse militaire boeken in Museum Meermanno


Van 15 juni tot en met 15 september 2013 is in Museum Meermanno in Den Haag de zomertentoonstelling Gewapend met kennis. 500 jaar militaire boekcultuur in Nederland te zien. Aanleiding is de publicatie van het proefschrift Gewapend met kennis van Louis Sloos, conservator Literatuur en bibliothecaris van het Legermuseum in Delft.
De tentoonstelling biedt een overzicht van Nederlandse militaire boeken door de eeuwen heen: van het eerste gedrukte militaire boek in Nederland uit 1473, tot het exemplaar van het Handboek Soldaat van Ridder der Militaire Willems-Orde kapitein Marco Kroon. Deze brede selectie van bijzondere en vaak rijkelijk geïllustreerde boeken wordt aangevuld met objecten, zoals uniformen, wapens en schilderijen uit de collectie van het Legermuseum, andere openbare collecties en particulier bezit.

De meeste aandacht voor de militaire geschiedenis is traditioneel gericht op militaire operaties, materieel en wapens. Deze tentoonstelling wil een heel andere kant laten zien, namelijk die van de zeer rijke Nederlandse militaire boekcultuur, die kan worden beschouwd als een afspiegeling van de algemene boekcultuur. De eerste Nederlandse militaire boeken werden gedrukt door Christoffel Plantijn in Antwerpen, maar al snel werden Den Haag en Amsterdam het centrum van de Nederlandse militaire publicistiek. Tot in de achttiende eeuw was de Nederlandse Republiek zelfs internationaal een belangrijke producent van militaire literatuur. De tentoonstelling toont een aantal aspecten uit Gewapend met kennis, zoals schrijvers die van de zestiende tot en met de achttiende eeuw militaire boeken schreven, bibliofi ele militaire boeken verzamelden, maar ook de militair als lezer van (militaire) boeken en als koper van boeken voor vrouw en kinderen.
Museum Meermanno organiseert de tentoonstelling in nauwe samenwerking met het Legermuseum, dat momenteel bezig is met de verhuizing naar Soesterberg, waar het samen met het Militaire Luchtvaartmuseum het Nationaal Militair Museum zal gaan vormen. Dit museum gaat in het najaar van 2014 open; dankzij de tentoonstelling in Museum Meermanno is een deel van de boekencollectie nu dus toch te zien.
Bij de tentoonstelling worden diverse activiteiten georganiseerd. Voor meer informatie, adresgevens, openingstijden, zie: www.meermanno.nl.