Seminar: Lezen en leesonderzoek in het digitale tijdperk


Datum: maandag 6 mei 2013
Tijd: 15.00 uur – 17.30 uur
Locatie: Universiteit Utrecht, Kromme Nieuwegracht 80, zaal 1.06 (Stijlkamer Van Ravensteyn)
Door de opkomst van de digitale media is niet alleen het lezen zelf maar ook het leesonderzoek ingrijpend veranderd. Literatuur-, media- en boekwetenschappers doen verwoede pogingen in kaart te brengen wat voor veranderingen het lezen via het beeldscherm, de iPad of de e-reader voor consequenties heeft voor het recipiëren van literatuur, wetenschappelijke teksten en allerlei vormen van informatie. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor leesonderzoek in heden en verleden sterk toegenomen door het beschikbaar komen van gedigitaliseerde bronnen en van elektronische zoek- en analysemogelijkheden.
Op maandag 6 mei worden in een seminar aan de Universiteit Utrecht een aantal van deze recente ontwikkelingen onder de loep genomen. Staan we aan het begin van een leesrevolutie? Welke nieuwe mogelijkheden zijn er voor (historisch) leesonderzoek? Heeft de materialiteit van de informatiedrager consequenties voor het leesgedrag? Wat is de betekenis van leeservaringen op het internet?
Programma

Introductie
Jeroen Salman (UU)
Annotated Books Online: De virtuele wereld voor onderzoek naar vroegmoderne leessporen
Els Stronks en Arnoud Visser (UU)
De mogelijkheden van een corpus van online boekdiscussie
Peter Boot (Huygens-ING)
Lezen: Substraten, media en ecologieën
Adriaan van der Weel (UL)
Alle belangstellenden zijn welkom! Voor meer informatie kunt u terecht bij Jeroen Salman: j.salman@uu.nl.