Publicatie: Liefde, leven en devotie. Poëzie uit het Gruuthusehandschrift

Het Gruuthusehandschrift dat sinds 2007 is opgenomen in de collectie van de KB, behoort tot de topstukken waarin de Middelnederlandse letterkunde bewaard is gebleven. Het handschrift neemt tussen het Hulthemse handschrift, waarin het oudste wereldlijke toneel (de abele spelen) is overgeleverd of het Comburgse handschrift met Van den vos Reynaerde,een unieke positie in. Het Gruuthusehandschrift is namelijk de oudste verzameling Nederlandstalige liederen. Het bevat 7 berijmde gebeden, 147 liederen en 16 gedichten. De liederen zijn veelal voorzien van muziek, genoteerd in een bijzondere streepjesnotatie. Van het Gruuthusehandschrift verschijnt in 2013 een wetenschappelijke editie verzorgd door prof. dr. Herman Brinkman, verbonden aan het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, en de helaas te vroeg overleden musicologe Ike de Loos.

Bloemlezing
Uit het Gruuthusehandschrift heeft Herman Brinkman een bloemlezing samengesteld op basis van zijn kritische transcripties van de teksten.
Hij heeft niet alleen de bekende liederen als Aloeetteof Egidiusopgenomen, maar ook teksten die minder bekend zijn geworden en die zeker de moeite waard zijn. De bloemlezing is thematisch van opzet en geeft teksten van jeugd en vriendschap, liefde en lust tot ouderdom en sterven en rouw.
De dichteres Maria van Daalen heeft de door Herman Brinkman geselecteerde teksten uit het Middelnederlands vertaald. Haar vertalingen zijn moderne, sprankelende gedichten geworden. De thema’s uit het Gruuthusehandschrift blijken tijdloos en tot op de dag van vandaag iedereen aan te spreken.
In de bloemlezing is een cd opgenomen met zes liederen, uitgevoerd door het ensemble Fala Música dat hiervoor de reconstructies van de melodieën door Ike de Loos heeft gebruikt.
De bloemlezing is fraai vormgegeven door uitgeverij Bekking & Blitz te Amersfoort. De teksten staan tweemaal afgedrukt in kolommen, links het oorspronkelijke Middelnederlands in de kritische transcriptie van Herman Brinkman en rechts de vertaling door Maria van Daalen. Speciaal vermeldenswaard is dat de ‘kopregels’ van de bloemlezing fotografische reproducties zijn van de bladen uit het handschrift waar het gekozen lied of fragment begint. Zo brengt deze bloemlezing op vele manieren het Gruuthusehandschrift dichterbij.
Tentoonstelling
Tot en met 23 juni 2013 is het Gruuthusehandschrift het centrum van de spectaculaire tentoonstelling Liefde & devotie. Het Gruuthusehandschrift: kunst en cultuur omstreeks 1400die te Brugge in het Gruuthusepaleis wordt gehouden. Meer informatie zie ook www.liefdeendevotie.be


Liefde, leven en devotie. Poëzie uit het Gruuthusehandschrift.Samenstelling: Herman Brinkman, vertaling: Maria van Daalen. Amersfoort, Bekking & Blitz, 2013. 104 pp., geïllustreerd. Inclusief cd met 6 liederen door het ensemble Fala Música… ISBN 978 90 6109 4630. Prijs: € 14, 99.