Proefschriftnieuws april 2013

Door Marten van der Meulen
In april zijn er drie schitterende promoties bij te wonen, dus stap in de trein/auto en ga naar Nijmegen, Amsterdam of Utrecht!

Aan de UvA zal op 12 april Ekaterina Bobyleva promoveren. Zij deed onderzoek naar de ontwikkeling van de nominale constituent in creoolse talen. Nominale constituenten zijn woordgroepen met een referentiële betekenis. Het onderzoek bevat een analyse van de etymologie, en van de structurele en de pragmatisch-semantische eigenschappen van nominale markeerders. Bobyleva legt bijzondere nadruk op het gebruik en de interpretatie van ongemarkeerde naamwoorden, een eigenschap die gezien wordt als typerend voor creoolse talen. Ook Nijmegen heeft een promotie te vieren: op 16 april zal aldaar drs. Kors Perdijk promoveren. Zijn onderzoek richtte zich op taalverwerving van kinderen en de rol die morfologie daarin speelt. Hij ontdekte dat het mentale woordenboek op facebook. Woorden frienden en (de)frienden andere woorden in de loop van de tijd. Woorden worden toegevoegd aan of weggehaald bij een bepaalde woordfamilie. Ze behoren wel of niet tot het sociale netwerk van een ander woord. Dat gebeurt op basis van wat op dat moment voor het kind belangrijk is: de woordvorm als ze beginnen met technisch lezen en de betekenis als ze beginnen met begrijpend lezen. Deze resultaten geven handvaten om kinderen te helpen bepalen met welke woorden andere woorden het best kunnen ‘omgaan’ en wanneer.

In Utrecht vindt op 19 april de promotie plaats van Anneloes Canestrelli. Zij toont met haar promotieonderzoek aan dat de ogenschijnlijk onbelangrijke keuze voor een ‘want’ of een ‘omdat’ gevolgen heeft voor de verwerking van de boodschap. In haar promotieonderzoek laat Canestrelli in een reeks oogbewegingsexperimenten zien dat dit soort subtiele verschillen tussen voegwoorden direct door onze hersenen worden opgepikt. Wanneer we een subjectief connectief tegenkomen in een tekst ontstaat er een onmiddellijke vertraging in het leesproces, een hobbel op de weg als het ware. Canestrelli interpreteert deze hobbel als een signaal naar onze hersenen: ‘let op! hier is sprake van een mening’. Dit signaal zet ons mogelijk aan tot het evalueren van de informatie.

De proefschriften van Canestrelli en Bobyleva zijn te verkrijgen via LOT Publications