Ogier van Denemerken : hoofdstukken 170-180

Ogier van Denemerken
Hertaling van het Middelnederlandse epos naar de Middelhoogduitse Ogier von Dänemark,
zoals bewaard gebleven in handschrift Heidelberg CPG 363,
door Amand Berteloot.

Hoofdstukken 170-180
(regels 12118-13139)

Verantwoording van de editie