Nieuw nummer Over taal (jrg. 52, nr. 2)

Op 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme, werd tijdens een manifestatie in Gent (een stad met ruim 160 nationaliteiten, waaronder driekwart Turken) het woord allochtoon‘symbolisch ten grave gedragen’. Initiatiefnemer was de Gentse schepen van Gelijke Kansen Resul Tapmaz. Alsof je woorden kunt begraven … Je kunt woorden pas begraven als ze een natuurlijke dood zijn gestorven, dat wil eenvoudig zeggen: als ze niet meer gebruikt worden. En dat kun je amper beweren van het woord allochtoon. Daarnaast staat de gemeenplaats als zou taal het ‘denken’ bepalen, in de wetenschap al langer onder vuur.


Maar dat zijn niet de enige twee taalkronkels, en niet de enige twee taalkundige bevindingen waar in de discussie aan voorbij gegaan wordt. Op zijn minst nog twee belangrijke (communicatief-)linguïstische wetmatigheden kunnen wat stof brengen in de (termen)discussie. De ene werd geformuleerd door de taalfilosoof Herbert Paul Grice, de andere door de cognitiewetenschapper Steven Pinker.

De ‘Taalkronkel’ van Filip Devos staat te lezen in het nieuwe nummer van Over taal en ook op www.overtaal.be.

Inhoud nieuw nummer Over taal (jrg. 52, nr. 2)
Interview: Koen Stassijns: met streng op te treden doe je niet aan taalzorg (door Bruno Comer)
Taalwerk: Verdubbeling in betrekkelijke bijzinnen (door Eefje Boef)
Taalkronkels: Tapmaz, Grice en Pinker (door Filip Devos)
Idioom & Co: Meer dan middelmatig (door Bert Cappelle)
Broodje taal: De formulering van taaladviezen door de jaren heen (door Els Hendrickx)
Interview: Pieter Blomme over Chase, een crossmediaal radioproject voor jongeren (door Evelien Van Renterghem)
Taalwerk: Tussentaal en Standaardnederlands: een taalattitude-onderzoek bij niet-moedertaalsprekers van het Nederlands in Vlaanderen (door Sharon van Meurs)
Dossier: Hoe is het nog gesteld met de verengelsing van het Nederlands? (door Albert Oosterhof, Gudrun Rawoens, Godelieve Laureys en Björn Melander)
Te boek: Achttiende-eeuwse taal in de Zuidelijke Nederlanden – Woordenreservaat – Door de bril van taal – Normen en variatie in taal (door Filip Devos)
Column: Heilig, op een letter na (door Hugo Brouckaert)
Quiz over taal: Test uw kennis van het Nederlands (door Natalie Hulsen)