Meldpunten malafide uitgeverijen (B & NL)

Naar aanleiding van klachten over uitgeverijen, die structureel de rechten van auteurs schenden, heeft de Vlaamse auteursvereniging (VAV) een centraal meldpunt ingesteld. Bij de VAV zijn meer dan zeshonderd professionele en semi-professionele Vlaamse auteurs aangesloten.
Dat dit meldpunt door de VAV is ingesteld en niet door de Nederlandse Vereniging van Letterkundigen, wil niet zeggen dat deze problematiek alleen betrekking heeft op Vlaamse uitgeverijen en auteurs. Sterker nog: de uitgeverij die zich te buiten gaat aan de grofste rechtenschendingen is in Nederland gevestigd en geeft vooral werk van Nederlandse dichters uit. Nederlandse auteurs die zich herkennen in de klachten die de VAV meldt:

 – Het niet ontvangen van jaaroverzichten en -afrekeningen.
– Geen melding van exploitaties.
– Exploitatie van werken via POD (printing on demand) zonder exploitatierechten of zonder de bijbehorende auteursrechten uit te keren.
– Mondelinge overeenkomsten (uitblijvende contracten) waarna wordt teruggekomen op werk dat intussen gepresteerd is.
– Contracten die pas lang na de uitgave van het boek aan de auteur worden voorgelegd.
– Verplichte afname van X aantal exemplaren.

kunnen zich vervoegen bij de VvL/Stichting Rechtshulp Auteurs (SRA): http://www.vsenv.nl/content/95/85/Juridisch%20advies.html .