Een avond met prijswinnende auteurs

Ontmoet literair talent tijdens een avond met interviews en voordrachten in de UB. Op 1 mei 2013 presenteert de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde de recent door haar bekroonde auteurs Kira Wuck en Gita Deneckere.

Elk jaar kent de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde een aantal prijzen toe aan talentvolle schrijvers om de beoefening van de Nederlandse taal, letterkunde en geschiedenis te bevorderen. Dit jaar zijn de stimuleringsprijs (Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs) en de biografieprijs (Henriëtte de Beaufort-prijs) toegekend, respectievelijk aan Kira Wuck en Gita Deneckere.
‘Bij Kira Wuck gebeurt er van alles tussen de regels. Ze maakt sprongen die pas halverwege het gedicht of aan het slot, soms zelfs helemaal niet, door de lezer of toehoorder begrepen kunnen worden.’
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde over Kira Wucks dichtbundel Finse meisjes, bekroond met de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2013 (stimuleringsprijs).      
‘Leopolds biografie is geen saaie geschiedenis; zij legt het zielenleven, de dagelijkse zorgen en de politieke ambities bloot van een belangrijke speler op het Europese toneel, die terzelfder tijd als regisseur wou optreden.’
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde over Gita Deneckeres biografie Leopold I. De eerste koning van Europa 1790-1865, bekroond met de Henriëtte de Beaufort-prijs 2013 (prijs voor een gedrukte Nederlandstalige biografie/autobiografie)  

In de aanloop naar de prijsuitreiking tijdens de jaarvergadering organiseert de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde samen met Universitaire Bibliotheken Leiden een Laureatenavond op 1 mei waar u de prijswinnende auteurs kunt ontmoeten.

Programma     
20:00 uur       Welkomstwoord door Peter Sigmond, Voorzitter Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 
20:10 uur       Gita Deneckere over Leopold I. De eerste koning van Europa.   
        met een interview door Henk te Velde  
21:00 uur       Kira Wuck over Finse meisjes  
        met een interview door Aleid Truijens en muzikale bijdragen van Olaf Caarls   
21:50 uur       Receptie      

Aanmelden
Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 24 april per e-mail onder vermelding van ‘laureatenavond’.
Deelname is gratis.

Stimuleringsprijs voor Kira Wuck
Kira Wuck ontvangt de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2013 voor haar dichtbundel Finse meisjes (2012, Uitgeverij Podium). De jury van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2013 is unaniem verrast door de hoge kwaliteit van de bundel Finse meisjes waarin complexiteit en eenvoud, hoge thematiek en herkenbare waarnemingskunst elkaar schitterend en overtuigend in balans houden: ‘Kira Wuck heeft haar kwaliteiten al ten zeerste bewezen tijdens haar bijzondere poëzievoordrachten. Deze voordracht tot bekroning maakt duidelijk dat haar werk niet minder overrompelt op het wit van het papier.’
Lees de uitgebreide toelichting van de jury op de website van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. De prijs bestaat uit een penning en een bedrag van € 7500.
Biografieprijs voor Gita Deneckere
De Henriëtte de Beaufort-prijs 2013 gaat naar Gita Deneckere voor haar biografie Leopold I. De eerste koning van Europa 1790-1865 (2011, De Bezige Bij Antwerpen). Met dit werk presenteert de auteur een indringende biografie over Leopold I, de eerste koning der Belgen, maar ook de ‘eerste koning van Europa’, zoals de titel terecht aangeeft. De lezer maakt aan de hand van Deneckere interessante uitstapjes naar diverse landen, vorstenhuizen en politieke ontwikkelingen in de negentiende eeuw. De jury van de Henriëtte de Beaufort-prijs licht toe: ‘Gita Deneckere weet “breed” te schrijven, waardoor het leven van Leopold I op een natuurlijke wijze is ingekaderd. Hoewel hij de hoofdfiguur is van deze biografie wordt hij in het grotere gebeuren van de negentiende-eeuwse ontwikkelingen niet altijd als centrale figuur neergezet. […]. In dat opzicht laat Deneckere duidelijk zien dat zij in de eerste plaats historica is en pas daarna biografe. Daarin onderscheidt deze biografie zich van andere, ook uitstekende biografieën, waarin de auteurs de beschrevene in de regel dichter op de huid zitten.’
Lees de uitgebreide toelichting van de jury op de website van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. De prijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van € 2500.

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en de Universitaire Bibliotheken Leiden
De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde werd in 1766 opgericht als een vereniging van letterkundigen, taalkundigen en historici. Zij heeft als doelstelling de beoefening van de betreffende disciplines in hun onderlinge samenhang te bevorderen. Zij heeft aan de wieg gestaan van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, die literaire en historische teksten en werken over de Nederlandse taal digitaal toegankelijk maakt. De Maatschappij bezit een aantal particuliere archieven van schrijvers en een belangrijke letterkundige bibliotheek, die kostbare manuscripten en incunabelen bevat, maar ook nog steeds wordt uitgebreid met nieuw verschenen letterkundige en historische publicaties. Het geheel wordt beheerd door Universitaire Bibliotheken Leiden.
De Maatschappij kent jaarlijks enkele prijzen toe, die tijdens het openbare gedeelte van de jaarvergadering uitgereikt worden. In 2012 organiseerden de Maatschappij en Universitaire Bibliotheken Leiden voor het eerst een Laureatenavond om een groter publiek kennis te laten maken met (het werk van) de prijswinnende auteurs.