Verboden woorden

Pleidooi voor reclamevrij taalgebruik

                                                                                           Door Bart FM Droog

Een deel van het werk van de NPE-redacteuren bestaat uit het ontreclamiseren van biografische teksten. Dat houdt in dat we biografieën rücksichtslosontdoen van bijvoeglijke naamwoorden als ‘gezaghebbend’, ‘prestigieus’, ‘toonaangevend’, ‘gevierd’, ‘belangrijkst’, ‘vooraanstaand’, ‘geweldig’, ‘uniek’ en ‘leidend’*. De bronnen voor deze schetsen zijn bij contemporaine dichters vaak teksten die door de poëten zelf of hun uitgeverijen zijn opgesteld. Het zijn teksten die gebruikt worden op websites, in persberichten of op boekomslagen.

Die teksten moeten later vrijwel altijd door anderen voor hergebruik bewerkt worden. Journalisten, wetenschappers, psychiaters en wij encyclopedisten zijn uren bezig zijn om alle reclamepraat om te vormen tot bruikbare, poehaloze taal. Nergens voor nodig: als een auteur simpelweg meldt dat hij of zij én de Nobelprijs én de P.C. Hooftprijs én de prijs voor het beste boek uit het planetenstelsel rond Sirius B ontvangen heeft, dan is het echt niet nodig om dat met tenenkrullende nietszeggendheden te omkransen.

* Behalve bij auteurs die ook een leidende rol in de politiek speelden, zoals de Italiaanse romancier Benito Mussolini, de Duits-Oostenrijkse autobiograaf Adolf Hitler en de Russische essayist Jozef Stalin. Maar bij hen vanwege een andere, puur esthetische reden. Vaak noemen deze lieden zich ‘leider’. Hen omschrijven als ‘de leidende leiders’? Nee, beter van niet.