Uit een Tongerschen dichtbundel der XVIe eeuw

Door Bas Jongenelen

Onlangs bestelde ik via www.addall.com bij een Brussels antiquariaat het boekje Uit een Tongerschen dichtbundel der XVIe eeuw. Dit is een uitgave uit 1925 en de oplage was 200 exemplaren. Het door mij aangeschafte exemplaar bleek nummer 9 te zijn en het handexemplaar van één van de twee editeurs. Kijk, dat is altijd leuk. Maar er is iets bijzonders aan de hand met dit exemplaar.

Op de Franse pagina heeft editeur Jan Gessler een aantekening gemaakt waarin we kunnen lezen dat hij zeer ontevreden is over het boekje.

Dit staat er:

Handschrift in ’t bezit van den heer J.Frère. Werd mij door hem overhandigd, omdat hij niet in staat was het moeilijke schrift te lezen.
Werd door mij zorgvuldig afgeschreven en ingeleid.
Hij liet het te Tongeren drukken zonder dat k het wist – op een al te groot getal exemplaren – en zonder dat ik ooit een proef onder oogen kreeg. Hoe hij zelf de drukproeven nalas, kan men uit de verbeteringen opmerken, hierachter volgens de photo aangebracht.
De geheele uitgave geschiedde op een wijze die ik blijf afkeuren.
Dr. Jan Gessler

Er zijn dus 199 mensen die een foutieve tekst in handen hebben! Daar kan wat aan gedaan worden, want dit zijn de pagina’s die door Jan Gessler verbeterd zijn. Klik op de pagina om hem te vergroten.

Schrijf de correcties gewoon met een potloodje in uw eigen exemplaar, ik denk niet dat Dr. Gessler dat erg gevonden zou hebben.