Themadag: 1813 – 2013 200 jaar koninkrijk: de mythe van 1813?Op maandag 22 april 2013organiseert de Commissie voor Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde haar jaarlijkse themamiddag, onder de titel 1813 – 2013 200 jaar koninkrijk: de mythe van 1813. In het najaar van 2013 zal 200 jaar koninkrijk uitgebreid gevierd worden en met de themabijeenkomst preludeert de Commissie hierop. Vijf sprekers zullen op 22 april vanuit verschillende invalshoeken en disciplines de aanstaande viering, de historische context en mythevorming belichten.    

Programma

14.05 – 14.35 uur Henk te Velde (Universiteit Leiden)
1813: geschiedenis van een mythe 
14.35 – 15.05 uur Lotte Jensen (Radboud Universiteit Nijmegen)
Nappie, daar ga je! Nederlands verzet tegen Napoleon 
15.05 – 15.35 uur Ellen Krol (Karelsuniversiteit Praag)
“Het twistend kroost, dat u verstiet.” Gedichten over Oranjes terugkeer in 1813 
15.35 16.00 uur Pauze
2e deel programma voorgezeten door Jan Oosterholt (Universität Oldenburg/Open Universiteit) 
16.00 – 16.30 uur Frans Grijzenhout (Universiteit van Amsterdam) 
Tussen Bull en Boney. De Nederlander in de Europese satire 1780-1820 
16.30 – 17.00 uur Janneke Weijermars (Radboud Universiteit Nijmegen & RU Groningen)
‘Nu ’k als Belg herleéf’. De Zuidelijke Nederlanden in de eerste jaren onder Willem I 
17.00 – 18.00 Afsluiting en borrel aangeboden aan de deelnemers door het bestuur van de Maatschappij.
Een toelichting op het programma is te vinden op de website van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
Datum: maandag 22 april 2013
Tijd: 13.30-18.00 uur
Locatie:  Universiteitsbibliotheek Leiden, Zaal Zuidhal, 2e verdieping
Aanmelden: Alle belangstellenden worden van harte uitgenodigd de middag bij te wonen. Graag een aanmelding van uw komst, vóór 8 april, naar m.j.van.der.wal@hum.leidenuniv.nl