Ten behoeve van de verwerking van dialectwoordenboeken: stagiairs met een technische achtergrond en stagiairs met een taalkundige achtergrond

Het Meertens Instituut is bezig met de samenstelling van een computationeel dialectlexicon en een zoekmachine die als hulpmiddel gebruikt kan worden om in dialectteksten te zoeken. Hiervoor worden de trefwoorden uit bestaande, digitaal beschikbare dialectwoordenboeken voorzien van een Standaardnederlandse vorm, zodat de dialectwoordenboeken toegankelijk worden via de Standaardnederlandse ingang. Het toevoegen van Standaardnederlandse vormen kan deels automatisch, maar daarvoor moet eenvoudig programmeerwerk worden verricht, waarvoor een stagiair wordt gezocht. De toegevoegde vormen moeten vervolgens handmatig worden gecontroleerd; ook daarvoor zoeken we een stagiair. Deze stagiair hoeft in principe geen kennis te hebben van een Nederlands dialect, hoewel dit een pre kan zijn. Voor de technische stagiair geldt dat enige vertrouwdheid met het werken met XML, met een programmeertaal als PHP, Java of Python, en met SQL-gebaseerde databases nuttig is.

Praktische informatie
De aanbevolen stageduur bedraagt 3 maanden. Het Meertens Instituut biedt een werkplek, begeleiding en een onkostenvergoeding (reiskosten, materiaalkosten alsmede een vergoeding van € 200 bruto per maand bij een volledige stage).

Begeleiding

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met dr. Nicoline van der Sijs.