Te verschijnen: C.O. Jellema – Van diezelfde grond / Fan dyselde grûn


Bij Uitgeverij Flanor verschijnt binnenkort Van diezelfde grond / Fan dyselde grûn: een bundel met nieuwe Friese vertalingen van poëzie van C.O. Jellema.

Bij het ordenen van Jellema’s literaire nalatenschap vond Gerben Wynia een paar nummers van Lyts Frisia met daarin vertalingen door Taeke Hoekema van vijf gedichten van Jellema. Bovendien trof Wynia een krantenartikel aan uit het Nieuwsblad van het Noorden waarin een vertaling van Albertina Soepboer werd gepubliceerd. Nu het tien jaar geleden is dat Jellema overleed, leek het een mooie gedachte dit zestal poëzievertalingen aan te vullen. Op  verzoek van Wynia maakten Hindrik J. Brouwer, Edwin de Groot en Goaitsen van der Vliet nieuwe Friese vertalingen. Zo ontstond de tweetalige bundel Van diezelfde grond / Fan dyselde grûn: een hommage aan C.O. Jellema, een groot dichter uit Groningen met vele Friese voorouders. De bundel verschijnt op 19 maart 2013, ter herdenking van Jellema’s tiende sterfdag.
Uitgeverij Flanor geeft sinds 1987 op bescheiden schaal boeken uit op het gebied van de Nederlandse literatuur(geschiedenis). Willem Huberts en Gerben Wynia vormen de redactie. Meer informatie is te vinden op de websitevan de uitgeverij.
C.O. Jellema: Van diezelfde grond / Fan dyselde grûn. Nijmegen: Uitgeverij Flanor, 2013. 70 pagina’s, 23,5 x 15,5 cm, gebonden, met stofomslag. Prijs:  € 20,00

Het boek is te verkrijgen bij de uitgeverij door overmaking van 20 euro op ING-bankrekening 680.252.215 ten name van W.S. Huberts te Nijmegen, onder vermelding van ‘Grond’. Als u betaalt via elektronisch bankieren, vergeet dan niet uw adresgegevens toe te voegen. Na ontvangst van de betaling wordt uw bestelling zonder verdere kosten bij u thuis afgeleverd. Voor betalingen vanuit het buitenland geldt: het IBAN-rekeningnummer is: NL85INGB0680252215. De BIC-code van ING-bank is: INGBNL2A. Daarnaast vraagt ING-bank het vermelden van het bankrekeningnummer (680.252.215) en de volledige adresgegevens van Uitgeverij Flanor (Beijensstraat 30, 6521 EC, Nijmegen). Bij afleveradressen in het buitenland zullen de extra verzendkosten in rekening worden gebracht.