Pas verschenen: ‘De tweede verdieping’ (Bomansstudies, deel 5)


Onlangs is verschenen De tweede verdieping, een bundel artikelen over het werk en de persoon van schrijver-programmamaker Godfried Bomans (1913-1971), wiens 100stegeboortedag op 2 maart wordt herdacht .
De 26 artikelen verschenen eerder op internet in het Bomans Weekblad, dat van 2007 tot 2011 online verscheen. De artikelen in deze bundel zijn geschreven door lezers en behandelen allerlei aspecten van Bomans’ werk en persoon. Zo wordt onder meer aandacht besteed aan Bomans’ sprookjes, worden bibliofiele uitgaven geïnventariseerd en komen enkele biografische aspecten aan de orde, zoals Bomans’ zuster Wally en een voorpublicatie uit een proefschrift over Bomans’ godsdienstige opvattingen. Studenten Nederlands die Bomans als scriptieonderwerp kozen, schrijven onder meer over de promotie van Bomans’ oeuvre door uitgever Elsevier en de lezersgerichtheid in Bomans’ sprookjes. Verder worden enkele artikelen gewijd aan de literaire waarde van Bomans’ oeuvre.
De bundel, samengesteld door Jac Aarts, vormt het vijfde (en voorlopig laatste) deel in de serie Bomansstudies en is te zien als een vervolg op het vorig jaar verschenen boek We worden diep.Daarin stonden artikelen van de schrijver zelf, terwijl het in deze vijfde bundel gaat om bijdragen van lezers. Meer informatie over De tweede verdieping is te vinden op de speciale website.

Jac Aarts (red.): De tweede verdieping. Een selectie uit artikelen die lezers in de jaren 2007-2011 schreven voor het Bomans Weekblad. Soest: Boekscout, 2013. (Bomansstudies, deel 5). 265 pp. ISBN: 978-94-6206-612-0. Prijs: € 18,95 (excl. porto).
 Het boek is te bestellen bij elke erkende boekhandel, in de webwinkel van de uitgever (www.boekscout.nl) of bij de schrijver (www.jacaarts.nl, j.aarts@upcmail.nl). Ook het Bomans Weekblad als geheel is nog verkrijgbaar (op cd–rom).