Congres ‘Het Gruuthusehandschrift’ (25-27 april)

Begin februari kondigde we op Neder-L de tentoonstelling ‘Liefde & Devotie’ aan (Brugge, 22 maart-23 juni 2013). Bij deze tentoonstelling zal het Gruuthusehandschrift een belangrijke rol spelen. In het kader hiervan vindt op 25-27 april een internationaal congres plaats: ‘Het Gruuthusehandschrift. Literatuur, muziek, devotie rond 1400’. Het congres neemt de thema’s van de tentoonstelling als vertrekpunt voor een internationale en multidisciplinaire benadering van (stads)cultuur in Noordwest-Europa aan het begin van de 15de eeuw. Er zullen nieuwe inzichten toegelicht en ontwikkeld worden op het vlak van geschiedenis, kunstgeschiedenis, literatuur en musicologie.

Alle congreslocatie liggen in het centrum van Brugge. Zie hier voor het volledige programma.
Inschrijven kan tot 12 april 2013.