Overleden: Frida Balk-Smit Duyzentkunst (12 april 1929 – 7 februari 2013)


Taalkundige Frida Balk-Smit Duyzentkunst is afgelopen donderdag 7 februari overleden. Dat blijkt uit een rouwadvertentiedie vandaag in onder meer de Volkskrant staat.
Frida Balk-Smit Duyzentkunst werd geboren op 12 april 1929 in Amsterdam. Ze studeerde Nederlands en werd in 1970 hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam. In 1992 ging ze met emiritaat.
Haar proefschrift De grammatische functie. Methode van grammaticale analyse, aan het Nederlands gedemonstreerd verscheen in 1963. Ook schreef ze het handboek Grammatica voor iedereen. Naast taalkunde hield Balk-Smit Duyzentkunst hield zich echter ook bezig met letterkundige onderwerpen; zo publiceerde ze artikelen over onder meer Leopold, Judith Herzberg, Vasalis en Marten Toonder.
Frida Balk-Smit Duyzentkunst werd 83 jaar.
Veel teksten van Frida Balk-Smit Duyzentkunst zijn te lezen in de DBNL