Ogier van Denemerken : hoofdstukken 141-150

Ogier van Denemerken
Hertaling van het Middelnederlandse epos naar de Middelhoogduitse Ogier von Dänemark,
zoals bewaard gebleven in handschrift Heidelberg CPG 363,
door Amand Berteloot.

Hoofdstukken 141-150
(regels 9063-10001)

Verantwoording van de editie