Mededeling voor gebruikers van het Repertorium van Eigennamen in Middelnederlandse Literaire Teksten (REMLT)

Tijdens het voorbereiden van een update van het Repertorium van Eigennamen in Middelnederlandse Literaire Teksten (REMLT), die ik morgen on-line zal zetten, ben ik erachter gekomen dat de site “vulgate.org” niet meer actief is.

Middeleeuwse, en dus ook Middelnederlandse, literaire teksten maken intensief gebruik van eigennamen die afkomstig zijn uit het Oude en Nieuwe Testament. De spelling van die eigennamen wijkt echter (sterk) af van de spelling die wij nu hanteren. Zo hebben wij het over ‘Noach’, terwijl de bouwer van de fameuze ark gedurende de Middeleeuwen ‘noe’ heette, uit te spreken met twee lettergrepen: Noë.

Mede hierom ben zijn wij er een aantal jaren geleden toe overgegaan om alle bijbelse eigennamen te voorzien van een link naar een on-line editie van de middeleeuwse Bijbel: de zogeheten Vulgaat. Daarbij werd gekozen voor de site “vulgate.org”, omdat die tweetalig was (Latijn met een regel voor regel Engelse vertaling) en heel helder in zijn opmaak.

Helaas, de site is niet meer. Geen idee of dit een tijdelijke dan wel een permanente afwezigheid is. Vooralsnog laat ik alle links naar “vulgate.org” in de voetnoten staan. Maar als de site off-line blijft, zal ik op zoek (moeten) gaan naar een andere on-line Vulgaat, bij voorkeur met een parallelle vertaling, want zonder de Vulgaat heeft men geen goede ingang tot kennis en gebruik van de Bijbel gedurende de Middeleeuwen.