Masterclass ‘discourse analysis’ door prof.dr. Dominique Maingueneau (Sorbonne)

Datum: vrijdag 22 maart 2013

Locatie: Bungehuis 1.01, Spuistraat 210, Amsterdam
Tijd: 14.00-17.30 + borrel
Aanmelding: gratis, neem contact op met Eloe Kingma via OSL-fgw@uva.nl
Maingueneau ontwikkelde met behulp van centrale begrippen uit de linguïstiek (zoals enonciationshifters, deiktische woorden,  reported speech) een theoretische invalshoek voor het blootleggen van patronen in teksten die breed inzetbaar is. Zowel journalistieke teksten als preken, zowel literaire teksten als politieke speeches, ieder ‘discours genre’ heeft zijn discursieve  parameters maar ook zijn vertrouwde, door traditie gegroeide en bevestigde ‘ethos’ dat ons inzicht kan geven in achterliggende sociaal-culturele normen en waarden.
Maingueneau zal tijdens de masterclass ingaan op het concept van ‘self-constituting discourses’, dat zijn: ‘discourses which claim to be above any other type of discourse’ – denk hierbij aan het wetenschappelijke vertoog, het religieus vertoog of het vertoog over kunst – en hoe deze te analyseren. 

De vraag die hij zich daarnaast stelt, is waar discoursanalyse afwijkt en verschilt van de traditionele ‘content analysis’: waarom discoursanalyse toepassen als we voor het interpreteren van perspectief en metaforen ook prima bij de narratologie en structuuranalyse terecht kunnen? Een deel van het antwoord geeft hij in het artikel ‘Analysing self-constituting discourses’ (1999) dat, naast twee andere Engelstalige artikelen van zijn hand, als leesmateriaal dient voor de masterclass:

Even when it is not openly interested in criticizing ideology, discourse analysis, radically, is a critical activity: it affects some basic illusions of speakers – the illusion of saying what they mean, the illusion that the places from which they speak are not constitutive of signification.”

Voor de masterclass worden deelnemers aangemoedigd vragen te formuleren voor Maingueneau vanuit het eigen literatuurwetenschappelijke onderzoek.

Maingueneau is een van de grote Franse specialisten op het terrein van de discoursanalyse en verbonden aan de Sorbonne (Parijs). De masterclass vindt plaats aan de UvA van 14.00 tot 17.30 en wordt georganiseerd door de OSL.

Zie de website voor meer informatie en aanmelding.