Limburgse literatuur in de DBNL

Op 31 januari is in Maastricht de afdeling Limburgse literatuur van de DBNL gepresenteerd. De nieuwe afdeling van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren moet een beeld geven van de literatuur- en cultuurgeschiedenis van Limburg en aangrenzende gebieden. Op Gedichtendag 2013 kwamen de eerste 120 titels beschikbaar. Deze titels zijn aangevuld met werken die al aanwezig waren in de DBNL. Verder worden e-books, audio en video aangeboden.

Volgens de DBNL heeft het Limburgse gebied een bijzondere plaats in het Nederlandse taalgebied en de literatuur van de Lage Landen: een kruispunt tussen Noord- en Zuid-Nederlandse, Waalse en Rijnlandse invloeden, met een sterk regionaal besef, en een grotere bereidheid van auteurs om naast het Nederlands ook het Frans, Duits of een dialect te bezigen.

Op termijn zullen teksten te vinden zijn van de vroege Middeleeuwen tot het heden, in het Frans, Duits, Engels, Latijn, Nederlands en diverse dialecten, en in genres als proza, poëzie, operettes, liederen, conferences. Daarnaast worden ook studies over bijvoorbeeld taal en dialect, landschap en monumenten van Limburg opgenomen. Naast teksten bevat de afdeling Limburgse literatuur informatie over meer dan 500 auteurs die een band met Limburg hebben.

http://www.dbnl.org/letterkunde/limburg/