E. du Perron Genootschap: voorjaarsbijeenkomst op zaterdag 11 mei in Den Haag

Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de schrijver Louis Couperus (1863-1923) werd geboren. Reden voor het EDPG om aandacht te besteden aan de waardering van E. du Perron voor Couperus en diens werk. Op zaterdag 11 mei zijn we welkom in het sfeervolle Louis Couperusmuseum, Javastraat 17, Den Haag, www.couperusmuseum.org. Het museum is van 12.00-17.00 uur geopend voor bezoekers. Daarom is onze bijeenkomst ditmaal van 16.00-19.00 uur. De eerste lezing – aan Couperus gewijd – is dan ook toegankelijk voor bezoekers van het museum. Als u wat vroeger komt, kunt u eerst het museum bezoeken.

Programma
16.00 uur          Kim Andringa (literair vertaalster): ‘Volkomen Hollands en toch op Europees peil’: E. du Perron over Louis Couperus
17.00 uur          na sluiting museum: jaarvergadering EDPG
Gerard Termorshuizen (kenner van de Indisch-Nederlandse pers): `Niemand zorgde voor mijn ziel…’; Marietje van Oordt (1897-1974), een tragisch leven aan de Indische zelfkant. Onder deze titel verschijnt in mei 2013 bij Uitgeverij Tong Tong in Den Haag  Termorshuizens boek over Marietje van Oordt, roemruchte oplichtster en prostituee, die in de jaren tussen 1914 en 1930 in Indië talrijke slachtoffers maakte in een wijde kring van onder haar bekoring gebrachte mannen. Tot die laatsten hoorde ook Du Perron Sr. die zich een loer liet draaien door Marietje. Du Perron Jr., getuige van de ontmoeting tussen beiden en eveneens betrokken bij de latere verwikkelingen (een proces), schreef prachtige passages over deze intrigerende vrouw. Mogelijk is dit boek al op 11 mei in het Couperus Museum te koop.

Belangstellenden / introducés zijn hartelijk welkom, zij kunnen het hele programma bijwonen.

NB. Voor deze bijeenkomst dient men zich vóór 1 mei aan te melden bij het secretariaat: info@edpg.nl. De entree is inbegrepen voor wie zich vooraf heeft aangemeld. Neem s.v.p. uw Museumjaarkaart mee! Zie ookwww.edpg.nl.