De razernij van dit bewegen

                                                                                                             Door Bart FM Droog

Poëzie die vanuit oprechte emotie en in klare taal geschreven is, die stoot en rijt, dát is mijn poëzie.

Dat is – in eigentijdse hertaling – zo ongeveer wat de jonggestorven Piet van Renssen (1902-1936) in 1931 schreef, als (deel van) zijn poëtica in de bloemlezing Christelijke dichters van dezen tijd.

fragment omslag

Het is een door Cor Alons fraai vormgegeven boek, met een ietwat misleidende titel – want hoewel deze anthologie werk bevat van dichters uit de protestantse hoek, zijn er geen stichtelijke verzen in opgenomen. De meeste gedichten zijn door de dichters zélf gekozen. Zoals dit verbijsterende Hells Angels-gedicht-avant la lettre van A.J.D. van Oosten (1898-1969):

MOTORRIT

De razernij van dit bewegen
streeft iedere drift verwaand voorbij –
wij hebben stout den dood bestegen,
mensch, ga opzij

Wij zijn de duivelsche gevaren
die daverend langs de straten gaan,
wat komt, zoolang wij ’t stuur bewaren
’t er ook op aan?!


Wij rusten slechts bij ruwer rijden
blijmoediger, naar ’t wilder wordt –
te snèl? geen nood, mijn handen glijden
voor ’t nummerbord.
(…)

Wat het boek ook bijzonder maakt zijn de foto’s van vrijwel alle opgenomen dichters. Een jonge Geerten Gossaert, een bolle Willem de Mérode, een zelfverzekerde Jacqueline van der Waals, P. van Renssen en niet te vergeten – Jan H. Eekhout met opplakbril, -snor en neus.

Een aantal van de dichters stuurde op verzoek van samensteller P.J. Risseeuw ook een ‘aesthetische verantwoording’ mee – heldere, scherpe stukken waar menig dichter van nu een puntje aan kan zuigen.

De beschrijving van de inhoud van het boek én de foto’s zijn te zien op:
http://www.nederlandsepoezie.org/jl/1931/zz_christelijke_dichters_van_dezen_tijd.html
http://www.nederlandsepoezie.org/jl/1931/zz_christelijke_dichters_fotos.html