Aankondiging: tentoonstelling ‘Liefde & Devotie. Het Gruuthusehandschrift’ (22 maart-23 juni 2013)

Het Gruuthusehandschrift, beroemd om zijn Egidiuslied, was eeuwenlang in privébezit tot de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag in 2007 de kans zag het aan te kopen. Inmiddels is het werk integraal raadpleegbaar op de website van de KB als een zogenaamd ‘bladerboek’. In het voorjaar van 2013 gaat het handschrift voor korte tijd naar Brugge voor de tentoonstelling Liefde en Devotie. Het handschrift dient dan als uitgangspunt om een beeld te schetsen van het leven in de laatmiddeleeuwse stad, dat in de vroege vijftiende eeuw een internationale handelsstad was. Rode draad van de tentoonstelling zijn de thema’s uit het handschrift: muziek, liefde, ‘const’, gezelschap en devotie. Ze schetsen niet alleen de rijke inhoud van het handschrift, maar vertellen ook meer over het toenmalige culturele, sociale en religieuze klimaat. Zo’n tweehonderd objecten uit de periode rond 1400 en hedendaagse equivalenten uit de beeldende kunst moeten de teksten weer tot leven brengen: sculpturen, handschriften, juwelen, sier- en gebruiksvoorwerpen, archeologica en archivalia.

Schrijf dus vast in uw agenda:

Tentoonstelling: Liefde & Devotie. Het Gruuthusehandschrift. Gruuthusemuseum, Dijver 17, B-8000 Brugge: 22 maart-23 juni 2013. Bij de tentoonstelling verschijnt ook een catalogus.

Meer informatie: http://www.liefdeendevotie.be/