Vacature: 3 promovendi – Fryske Akademy


De Fryske Akademy zoekt in het kader van het netwerkprogramma University Campus Fryslân:
Promovendi voor drie projecten
(3 x 1 fte, 38 uren per week)
1. Analogie- en frequentie-effecten in Friese werkwoordvervoeging
2. Cognitieve effecten en kenmerken van Fries-Nederlandse tweetaligheid onder Friese kinderen
3. Taalbehoud en taalverlies in het Fries: een sociolinguïstisch profiel
Deze internationaal relevante projecten maken deel uit van een samenwerkingsverband met de ACLC (Amsterdam Centre for Language and Communication) van de Universiteit van Amsterdam.
 
De Fryske Akademy heeft als kerntaak wetenschappelijk onderzoek op het gebiedvan de Friese taal, cultuur, geschiedenis en samenleving. Ze is gelieerd aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) te Amsterdam.
Meer informatie

Meer informatie op www.fryske-akademy.nl. Hier is ook de volledige vacaturetekst (pdf) te vinden. Reageren is mogelijk tot 8 februari 2013.