Tientjeslidmaatschap Werkgroep Zeventiende Eeuw voor studenten


De Werkgroep Zeventiende Eeuw introduceert een ‘tientjeslidmaatschap’ voor studenten. Vanaf 2013 kunnen studenten voor 10 euro (in plaats van de reguliere 40 euro) lid worden van de werkgroep. Lidmaatschap biedt onder meer korting op congressen en twee keer per jaar ontvangst van het tijdschrift De Zeventiende Eeuw:

De geschiedenis en cultuur van de Nederlanden in de zeventiende eeuw staan internationaal sterk in de belangstelling. Het gaat dan ook om een fascinerende en belangrijke periode, waarin de Lage Landen internationaal een spilpositie innamen. Kooplieden uit de Republiek domineerden de wereldhandel; grote migratiestromen trokken naar Holland en Zeeland; kunstenaars, schrijvers en denkers werkten aan oeuvres die nog altijd de aandacht trekken (denk aan Rembrandt, Rubens, Descartes, Spinoza); en grote religieuze pluriformiteit ging in de Republiek gepaard met een relatief tolerant klimaat. 
De Werkgroep Zeventiende Eeuw stimuleert de wetenschappelijke bestudering van het culturele erfgoed van de zeventiende-eeuwse Nederlanden, door beginnende en gevorderde onderzoekers van alle betrokken disciplines (zoals neerlandistiek, geschiedenis, kunstgeschiedenis, religiegeschiedenis) met elkaar in contact te brengen en voorstellen te doen voor grensverleggend en grensoverschrijdend onderzoek. Ieder jaar in augustus is er een congres waar telkens een bepaald thema centraal staat, zoals bijvoorbeeld ‘De Vrede van Munster’, ‘Loopbaan en carrière in de zeventiende eeuw’ of ‘Liedcultuur’. Het is de plaats om verslag te doen van lopend onderzoek en om ideeën te lanceren die om tegenspraak, correctie en/of aanvulling vragen. Tweemaal per jaar verschijnt het tijdschrift De Zeventiende Eeuw met een selectie uit de voordrachten van het congres en vele andere artikelen, boekbesprekingen en signalementen.
De normale kosten van het lidmaatschap bedragen €40,-, maar vanaf 2013 is het speciaal voor studenten mogelijk lid te worden voor slechts een tientje. Als lid van de werkgroep ondersteun je de bloeiende studie van de zeventiende eeuw, kom je makkelijk in contact met andere onderzoekers en belangstellenden en blijf je op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het onderzoek. Je ontvangt twee keer per jaar het dikke tijdschrift met artikelen en boekbesprekingen en je mag gratis of tegen gereduceerd tarief naar het congres.
Profiteer nu van deze actie en meld je aan voor het tientjeslidmaatschap via bestel@verloren.nl, o.v.v. naam, adres, universiteit, studierichting en studentnummer.

Je kunt maximaal drie jaar voor €10,- lid zijn van de Werkgroep Zeventiende Eeuw, daarna word je regulier lid, tenzij je opzegt.