Symposium ‘Handgemaakte inzichten: digitale technieken in de letterkunde’ – 1 februari 2013, UvA


Ter gelegenheid van de oratievan Karina van Dalen-Oskamals hoogleraar computationele literatuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, organiseren Yra van Dijk en Sabine Muller op 1 februari 2013 het symposium Handgemaakte inzichten: digitale technieken in de letterkunde.
Steeds vaker worden voor het bestuderen van grote corpora en voor edities, auteursherkenning en stilistiek digitale middelen ingezet. Niet altijd wordt echter stilgestaan bij de consequenties ervan voor de letterkunde als discipline. Critici menen dat met digitale methoden dan wel van alles gelezen kan worden, maar dat ‘inzichten nog steeds handgemaakt blijven’. Rond dit thema staat het symposium stil bij kwesties als afstand en nabijheid, methode en inzicht, tellen versus lezen, subjectiviteit versus objectiviteit.

Programma

9.30 Ontvangst met koffie
10.00 Sabine Muller: inleiding en welkom
10.05 Opening Thomas Vaessens, hoogleraar moderne nederlandse letterkunde UVA en moderator
10.20-10.35 Els Stronks (Universiteit Utrecht):
De afstand tussen close en distant
10.35-10.50 Folgert Karsdorp (Meertens instituut):
The generative story behind folktales: exploring the use of Topic Models for motif detection
10.50-11.10 pauze
11.10-11.25 uur Peter Boot (Huygens/ ING):
Kritiek, leesclub, dagboek, reclame. Voorzet voor een computationele karakteristiek van online boekdiscussie.
11.25-11.40 Mike Kestemont (Universiteit van Antwerpen):
Serendipiteit in de wetenschap: kan de stylometrie dit afdwingen?
11.40-11.55 Thomas Crombez (Universiteit van Antwerpen):
Het onbehagen in de digitale cultuur
12.00-13.00 Debat, o.l.v. Thomas Vaessens

Toegang en aanmelding

Datum: 1 februari 2013
Tijd: 10.00-13.00 uur
Locatie:Instituut voor Cultuur en Geschiedenis, UvA. Belle van Zuylenzaal, Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam (Singel 421-427).
Aanmelden is noodzakelijk via: y.vandijk@uva.nl

Meer informatie: Textualscholarship.nl